Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Lagring av data


Jølstad oppbevarer informasjonen du oppgir i planleggingen så lenge det er hensiktsmessig i forhold til tjenestens levetid. Informasjonen vil ikke bli delt med eller solgt til tredjepart. Det er frivillig å registrere seg, og man kan når som helst kontakte Jølstad for å be om sletting eller innsyn i lagrede data. Om du ikke ønsker å samtykke, anbefaler vi å gå videre som gjest i planleggingsmodulen.