Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Minnesamvær


Etter seremonien kan det være godt å samles til et minnesamvær. Fellesskap med familie og venner kan være av stor betydning i en vanskelig tid og en god hjelp i ens eget sorgarbeid. Et minnesamvær kan gjennomføres på mange ulike måter og gir familie og venner tid og rom for å dele minner og vise hverandre støtte og omsorg.

Vi kan veilede og gi informasjon om de mulighetene som finnes i nærheten av der begravelsen finner sted.