Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Repatriation


Forsendelse av urner og kister

Vi bistår mange familier og begravelsesbyråer med hjemsendelse av kister og urner i og utenfor Norge. Det er forskjellige rettigheter avhengig av om avdøde var på reise eller bosatt på dødsstedet. Ved dødsfall på reise kan forsikringsselskapet være en viktig samarbeidspartner. Ta kontakt med oss for informasjon og veiledning.
Du når oss hele døgnet.

Our employees
Andrew Havnen, gravferdskonsulent hos Jølstad Begravelsesbyrå

Andrew Havnen

Operations Manager/Embalmer

repatriation@jolstad.no

+47 22 79 77 45

Terje Sveum fra Jølstad Begravelsesbyrå

Terje Sveum

Case Coordinator

repatriation@jolstad.no

+47 22 79 77 45

Jarle Skjennum, byrådsleder ved Jølstad avdeling Grefsen

Jarle Skjennum

Case Coordinator

repatriation@jolstad.no

+47 22 79 77 45

Thomas Johannesen fra Jølstad Begravelsesbyrå

Thomas Johannesen

Case Coordinator

repatriation@jolstad.no

+47 22 79 77 45

Visiting address

Grefsenveien 70

0487 Oslo

Postal address

Grefsenveien 70

P.O. Box 74

N-0409 Oslo

Opening hours

Monday - Friday: 08:00 - 16:00

You can reach us outside of office hours, on our 24hr. phone line.

Kvalitetsgaranti repatriation


Kvalitetsgaranti

Vi garanterer at du får profesjonell hjelp av høyeste kvalitet. Arbeidet foregår punktlig og presist, og du kan forvente at vi husker på alle småtingene du kanskje ikke tenker på selv. Du har vår garanti for at vi oppfyller punktene i listen under.

Døgnvakt

Du når oss på 22 79 77 45 og repatriation@jolstad.no hele døgnet. Våre medarbeidere er språkkyndige og spesialister på forsendelser av kister og urner i og utenfor Norge. Vi håndterer mange forsendelser og har derfor oppdatert kunnskap og erfaring.

Database

Vi har samlet all vår kunnskap om destinasjoner og land i en Repatriation-database. Det gjør det mulig for oss å svare raskt på dine spørsmål om dokumentkrav og fraktpriser til ulike land.

Prisinformasjon

Vi gir deg et overslag over kostnadene for det du ber om hjelp til. Du finner vår Repatriation prisliste her.

Internasjonalt nettverk

Vi har et stort internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere, og besørger forsendelser i hele verden.

Forsendelsesstell

Vi har medarbeidere som er kurset i utvidet stell. Så langt det er mulig sørger vi for at avdøde får et stell som gir en god syningsopplevelse – også etter forsendelse. Vi tar normalt bilder som gjør det enklere for begravelsesbyrået å informere de etterlatte om mulighetene for syning.

Emballering i kisten

Om ikke annet er avtalt blir avdøde lagt i transportfolie ved flytransport. Dette er et miljøvennlig alternativ til zinkkiste og kistepose, og som på grunn av lav vekt gjør flytransporten rimeligere. Posen er lufttett og godkjent for flytransport. Den kan klippes opp med saks og kastes sammen med ordinært smitteavfall. Posen er organisk nedbrytbar og er godkjent for kremering, men må fjernes før begravelse. Vi utsteder forseglingsattest.

Emballering av kisten

Ved flytransport brukes transporttrekk og flylem, som festes med transportbånd. Ved togtransport benyttes transportrekk for å skjerme kisten.

Balsamering

Balsamering er ofte påkrevd ved forsendelser til utlandet. Våre medarbeidere har balsameringsutdannelse fra Irland. Utdanningen er sertifisert av The European Association of Embalming (EAE). Med vår kompetanse, kan vi nå også utføre full balsamering etter obduksjon. Vi garanterer høy kvalitet på balsameringen for å sikre en god syningsopplevelse ved ankomst. Vi utsteder balsameringsattest.

Fakturering

Vi gir 20% kollegarabatt på byråets varer og 10% på byråets tjenester til begravelsesbyråer som er medlemmer i Virke gravferd. Rabatten beregnes i en separat kreditfaktura, som du trekker fra hovedfakturaen ved betaling.

Personvern

Våre rutiner for behandling av persondata er i tråd med Personopplysningsloven. Du finner vår personvernerklæring her.

Hva skjer hvis kvaliteten ikke er god nok?

Dersom kvaliteten ikke er god nok, gjør vi det vi kan for å rette feilen. Noen ganger er eneste mulighet å kompensere økonomisk. Dersom årsaksforholdet er uklart, lar vi tvilen komme deg til gode. Alle feil registreres og følges opp.

 

Repatriation - instruksjonsfilm


Dette gjør du – punkt for punkt:


1. Ring politiet eller lokale myndigheter
Ring politiet i det landet du befinner deg i eller kontakt lokale myndigheter. De lokale myndighetene vil deretter varsle norske myndigheter om dødsfallet. I dette tilfellet er det etablert faste rutiner i kommunikasjon mellom lokale myndigheter og norske myndigheter. Saksgang med dokumentasjon og registrering av dødsfall vil gå automatisk

2. Ring forsikringsselskapet
Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil etablere kontakt med et lokalt begravelsesbyrå for den praktiske gjennomføringen av frakt.

3. Ring ambassaden
Kontakt nærmeste norske ambassade eller konsulat (eventuelt Utenriksdepartementet i Norge hvis landet avdøde er i, ikke har tilstedeværende representasjon). Alternativt, be om bistand fra begravelsesbyrå i Norge.

4. Involver begravelsesbyrå
Snakk med begravelsesbyrået om praktisk gjennomføring og bistand.

5. Hjemsendelse og dekning
Utenrikstjenesten dekker ingen utgifter med i forbindelse med norske borgere som omkommer i utlandet.

6. Begravelse på stedet
Dersom den avdøde ikke har pårørende vil avdøde bli bisatt på stedet på det respektive lands bekostining og i henhold til deres lover og praksis.

7. Andre spørsmål
Om det er spørsmål om arv og skifte, ta kontakt med utenriksstasjonene som videre vil ta kommunikasjonen med aktuelle myndigheter for videre prosess.

Annet


  • Dersom dødsfallet skjer i et av de nordiske landene eller Storbritannia, er det NAV som dekker utgiftene for transport og hjemsendelse av avdøde. Forsikringsselskapet eller begravelsesbyrået kan hjelpe med det praktiske.
  • Nordmenn bosatt i utlandet må forholde seg til de enkelte lands praksis og rutiner. Kostnadene ved en eventuell hjemsendelse til Norge må dekkes av etterlatte.

Kontakt oss