Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Repatriation


Jølstad bistår flere familier årlig med det praktiske i forbindelse med repatriation som betyr dødsfall i utlandet. Det er forskjellige rettigheter avhengig av om avdøde var på ferie med reiseforsikring, eller norsk statsborger bosatt i utlandet. Dersom avdøde var på ferie, er forsikringsselskapet en viktig samarbeidspartner.

Ved dødsfall i utlandet er det mulig å ta direkte kontakt med begravelsesbyrået i Norge, for avlastning. De fleste etterlatte ønsker å få avdøde transportert hjem til Norge. Dersom avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten.

Our employees
Andrew Havnen, gravferdskonsulent hos Jølstad Begravelsesbyrå

Andrew Havnen

Operations Manager

repatriation@jolstad.no

+47 22 79 77 45

Terje Sveum fra Jølstad Begravelsesbyrå

Terje Sveum

Case Coordinator

repatriation@jolstad.no

+47 22 79 77 45

Jarle Skjennum, byrådsleder ved Jølstad avdeling Grefsen

Jarle Skjennum

Case Coordinator

repatriation@jolstad.no

+47 22 79 77 45

Visiting address

Grefsenveien 70

0487 Oslo

Postal address

Grefsenveien 70

P.O. Box 74

N-0409 Oslo

Opening hours

Monday - Friday: 08:00 - 16:00

You can reach us outside of office hours, on our 24hr. phone line.

Dette gjør du – punkt for punkt:


1) Ring forsikringsselskapet
Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil etablere kontakt med et lokalt begravelsesbyrå for den praktiske gjennomføringen av frakt.

2) Ring ambassaden
Kontakt nærmeste norske ambassade eller konsulat (eventuelt Utenriksdepartementet i Norge hvis landet avdøde er i, ikke har tilstedeværende representasjon). Alternativt, be om bistand fra begravelsesbyrå i Norge.

3) Involver begravelsesbyrå
Snakk med begravelsesbyrået om praktisk gjennomføring og bistand.

Annet


  • Dersom dødsfallet skjer i et av de nordiske landene eller Storbritannia, er det NAV som dekker utgiftene for transport og hjemsendelse av avdøde. Forsikringsselskapet eller begravelsesbyrået kan hjelpe med det praktiske.
  • Nordmenn bosatt i utlandet må forholde seg til de enkelte lands praksis og rutiner. Kostnadene ved en eventuell hjemsendelse til Norge må dekkes av etterlatte.

Kontakt oss