Samarbeidspartnere

Les mer om våre samarbeidspartnere

Vi er medlem i Hovedorganisasjonen Virke.

Om du vil vite mer om historien til Jølstad begravelsesbyrå, finner du også det på våre sider. Vi samarbeider også med lokale leverandører på alle de stedene vi er. Det gjelder spesielt på levering av blomster, catering til minnesamvær og musikere. Les mer om våre samarbeidspartnere nedenfor.

Les mer
 • Virke Gravferd

  Våre byråer er medlem av Virke Gravferd. Vi holder et høyt faglig og etisk nivå i tråd med retningslinjer for god gravferdsskikk.

   

  Virke Gravferd_logo

   

   

   

  GÅ TIL NETTSIDE

  MEDLEMSKAP I VIRKE

  STANDARD FOR GOD GRAVFERDSKIKK

 • Arvespesialisten AS

  Praktisk hjelp ved arveoppgjør og skifte

  Det ligger utenfor vårt fagområde å gi råd om arv og skifte. Vi har derfor knyttet oss til Arvespesialisten AS, som er vår eksterne samarbeidspartner.

  Arvespesialisten AS tilbyr praktisk bistand rundt arveoppgjør, skifte og booppgjør. De hjelper arvingene med alle oppgaver knyttet til skifteprosessen, der de arbeider sammen med arvingene på de områdene det trengs, og på ønskede tidspunkter og steder i landet.

  Tjenestene koster mindre enn du kanskje tror, og mye av dette skyldes at de har gode databaserte verktøy for å effektivisere prosessen. Ved å ta kontakt med Arvespesialisten AS får du mulighet til en uforpliktende samtale som kan spare både tid og penger. De sørger for at oppgavene blir utført til avtalt tid og på riktig måte, samt at de ulike tidsfrister overholdes for inn-sendelse av skjemaer og annen rapportering til myndighetene.

  Du kontakter de enkelt ved å ringe eller sende e-post.

  Tel: 6780 8000

  E-post

  Dag Frode Johannessen: dfj@arvespesialisten.no

  Therese Bakkevig: tb@arvespesialisten.no

 • Al-Khidmat Begravelsesbyrå

  Begravelsesbyråkjeden Jølstad samarbeider med Al-Khidmat Begravelsesbyrå AS, som er et muslimsk begravelsesbyrå. Al-Khidmat har sitt kiste og utstyrslager hos Jølstad og Al-Khidmat bistår hverandre med mannskaper og biler.

  Samarbeidet er landsdekkende og gjør det mulig å bistå muslimske familier i hele Norge med begravelser på hjemstedet og kisteforsendelser til utlandet.

  Samarbeidet gir en helt unik spisskompetanse på tradisjonell kristen og muslimsk gravferdsskikk i møte med multikulturelt samfunn.

  Vi har sammen utarbeidet et foredrag med følgende tema:

  • Hvordan gjennomføre gravferd i et flerkulturelt samfunn?
  • Hva er religiøst nødvendig ved muslimsk begravelse?
  • Hva er viktig å huske ved en muslimsk begravelse?

  Ønsker du at vi kommer å holder foredraget hos deg, ta kontakt med:

  Jarle Skjennum eller Ghulam Abbas
  mobil: 91635692 eller 48002729
  jarle.skjennum@jolstad.no eller post@alkhidmat.no

 • Sorgstøttesenteret på Ahus

  Enhet for sorgstøtte, et tilbud om faglig støtte etter tap

  Sorg er en prosess som tar tid, og er en naturlig reaksjon på å miste noen nære. Et bredt spekter av opplevde reaksjoner er normalt etter tap av noen vi er glade i. Det kan være tanker, følelser, kroppslige reaksjoner, eller livsverdier i endring. Hvor mye støtte vi trenger for å ta oss igjennom sorgen er varierende. For noen kan sorgen bli komplisert og vanskelig.

  Enhet for sorgstøtte er en poliklinikk ved Akershus universitetssykehus. Enheten tilbyr faglig sorgstøtte til etterlatte barn, ungdom og voksne som har behov for styrket støtte i sin sorgprosess etter tap av nært familiemedlem. Organisatorisk er enheten nå underlagt medisinsk divisjon og Senter for kliniske fellesfunksjoner i sykehuset, men vi har eksistert som tilbud ved sykehuset i 20 år. Enheten mottar årlig ca 300 henvisninger, og antallet har vært stigende i senere år.

  De henviste pasientene som får tilbud ved enheten, kan følges i individuelle samtaler, familiesamtaler, eller i sorggrupper. Fokuset er naturlig nok på de etterlattes reaksjoner etter tapet, på tapshendelsen, og på relasjonen til den de har mistet. Samtidig er det like vesentlig å fokusere på deres livssituasjon og hverdagsmestring, mulig støtte og forholdet til andre i eget nettverk, og på hvordan livet nå skal bli videre uten den de har mistet.

  Som del av spesialisthelsetjenesten driver Enhet for sorgstøtte også med undervisning og veiledning. Dette kan være rettet mot helsepersonell i og utenfor sykehuset, til studenter i helsefaglig utdanning, eller til kommunale tjenester. For å styrke kvaliteten på oppfølgingstilbudet, bidrar og drifter enheten også ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Dette arbeidet er tett integrert med det kliniske arbeidet som gjøres, og har resultert i ulike publikasjoner.

  Sorgstøttefeltet er et bredt fagfelt med mange type hjelpere. Derfor samarbeider Enhet for sorgstøtte med frivillige organisasjoner og andre sorgstøttetilbud, særlig på østlandsområdet. Enheten har også vært involvert i internasjonalt støttearbeid, og da bidratt med fagseminar og veiledning i Latvia og Ukraina. Det er viktig for enheten å bidra til at etterlatte kan møtes så godt som mulig, og få god støtte etter behov, være seg i spesialisthelsetjenesten eller gjennom likepersonsarbeid i interesseorganisasjoner.

  Ahus sorgstøttesenteret

 • Sorgstøtte.no

  Det å ta avskjed med en nær relasjon kan for de fleste av oss by på en berg- og dalbane av følelser. Sorgen kan variere fra dyp fortvilelse, – vemod til gleden over gode minner.

  Det er ingen fasit på hvordan hver og en av oss skal sørge, men noen ganger er det godt å snakke med noen om dette. Noen som kan lytte, veilede og være der for deg og dine.

  Vi har valgt å inngå et samarbeid med Sorgstøtte, som er en lavterskel tilbud til alle som ønsker det.
  Her er det ikke nødvendig med henvisning fra fastlege eller alvorlig depresjon før du tar kontakt.

  Janne Eldevik er en god samtalepartner med lang erfaring i sorgfeltet og sammen med tidligere etterforsker og pårørendekontakt i politiet; Knut Skjelvan tilbyr de sorgstøtte fra Villy LY på Vindern.

  De kan gi deg:

  • Individuelle samtaler
  • Familiesamtaler
  • Samtaler online landsdekkende
  • Hjemmebesøk
  • Støtte og hjelp til innsyn i politidokumenter ved alvorlige dødsfall
  • Samarbeid med skole, barnehage og andre institusjoner
  • Pakketilbud med 5 samtaler
  • Kurs og forelesninger om sorg

   

  Vil du vite mer, kan du gå inn på deres nettside sorgstøtte.no

  Baksiden av bygget for sorgstøtte
 • Miljøfyrtårnsertifisert

  Jølstad er Miljøfyrtårnsertifisert

  Det har vært naturlig for Jølstad å integrere miljø som en del av driften og har derfor valgt å bli et Miljøfyrtårn. En miljøsertifisering handler om å redusere vår ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljø, på arbeidsplassen. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem, og vi har gjennom bransjekriterier gjennomført en kartlegging og vektet ut de viktigste indre og ytre miljøaspektene for vår virksomhet. Gjennom våre systemer og rutiner vil dermed miljøaspektet fanges opp, enten det er gjennom våre innkjøp, hvordan vi behandler avfall, bruker energi osv.

  Vi er nå godkjent i hele kjeden, som Miljøfyrtårn bedrift. Det er vi stolte av.