Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Samarbeidspartnere


Vi er medlem i Hovedorganisasjonen Virke.

Vi samarbeider også med lokale leverandører på alle de stedene vi er. Det gjelder spesielt på levering av blomster, catering til minnesamvær og musikere.

Virke


Våre byråer er medlem av Virke Gravferd. Vi holder et høyt faglig og etisk nivå i tråd med retningslinjer for god gravferdsskikk.

Virke Gravferd_logo

Al-Khidmat Begravelsesbyrå


Begravelsesbyråkjeden Jølstad samarbeider med Al-Khidmat Begravelsesbyrå AS, som er et muslimsk begravelsesbyrå. Al-Khidmat har sitt kiste og utstyrslager hos Jølstad og Al-Khidmat bistår hverandre med mannskaper og biler.

Samarbeidet er landsdekkende og gjør det mulig å bistå muslimske familier i hele Norge med begravelser på hjemstedet og kisteforsendelser til utlandet.

Samarbeidet gir en helt unik spisskompetanse på tradisjonell kristen og muslimsk gravferdsskikk i møte med multikulturelt samfunn.

Vi har sammen utarbeidet et foredrag med følgende tema:

  • Hvordan gjennomføre gravferd i et flerkulturelt samfunn?
  • Hva er religiøst nødvendig ved muslimsk begravelse?
  • Hva er viktig å huske ved en muslimsk begravelse?

Ønsker du at vi kommer å holder foredraget hos deg, ta kontakt med:

Jarle Skjennum eller Ghulam Abbas
mobil: 91635692 eller 48002729
jarle.skjennum@jolstad.no eller post@alkhidmat.no