Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Samarbeidspartnere


Vi er medlem i Hovedorganisasjonen Virke, og i tillegg har vi valgt å støtte den veldedige organiasjonen Plan-Norge.

Vi samarbeider også med lokale leverandører på alle de stedene vi er. Det gjelder spesielt på levering av blomster, catering til minnesamvær og musikere.

Plan Norge


Jølstad begravelsesbyrå AS har en samarbeidsavtale med Plan International Norge.

Vi støtter Plan sitt prosjekt i Vietnam – hvor fokuset er å gi barn fra etniske minoriteter bedre helse og en god start på livet. De første 5 leveårene er viktig i alles liv. Overlever du disse har du en bedre forutsetning for å vokse opp. Plan følger opp gravide og fødende, lærer opp jordmødre, sørger for vaksiner og medisiner, og gir råd om næringsrikt kosthold og god hygiene. Gå inn på Plan sine nettsider for å lese mer om prosjektet.

Alle som ønsker å bidra, kan bruke kontonummer 7874 06 20877. Innbetalingen skal merkes med Jølstad. Navnet på innbetalere vil komme frem av bankbilaget. De som setter inn penger registreres som privatpersoner i Plan-systemet, og får skattefradrag på det innbetalte beløpet. Oppdatering på prosjektet og info om innsamling vil jevnlig bli lagt ut her.

Støttespiller_logo_2016

 

Virke


Våre byråer er medlem av Virke Gravferd. Vi holder et høyt faglig og etisk nivå i tråd med retningslinjer for god gravferdsskikk.

Al-khidmat


Samarbeid med Al-Khidmat muslimske begravelsesbyrå

Begravelsesbyråkjeden Jølstad samarbeider med Al-Khidmat begravelsesbyrå AS. Al-Khidmat har sitt kiste og utstyrslager hos Jølstad og byråene bistår hverandre med mannskaper og biler.

Samarbeidet er landsdekkende og gjør det mulig å bistå muslimske familier i hele Norge med begravelser på hjemstedet og kisteforsendelser til utlandet.

Samarbeidet gir en helt unik spisskompetanse på tradisjonell kristen og muslimsk gravferdsskikk i møte med multikulturelt samfunn.