Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Samarbeidspartnere


Vi er medlem i Hovedorganisasjonen Virke.

Vi samarbeider også med lokale leverandører på alle de stedene vi er. Det gjelder spesielt på levering av blomster, catering til minnesamvær og musikere.

Virke


Våre byråer er medlem av Virke Gravferd. Vi holder et høyt faglig og etisk nivå i tråd med retningslinjer for god gravferdsskikk.

Virke Gravferd_logo

Al-Khidmat Begravelsesbyrå


Begravelsesbyråkjeden Jølstad samarbeider med Al-Khidmat Begravelsesbyrå AS. Al-Khidmat har sitt kiste og utstyrslager hos Jølstad og byråene bistår hverandre med mannskaper og biler.

Samarbeidet er landsdekkende og gjør det mulig å bistå muslimske familier i hele Norge med begravelser på hjemstedet og kisteforsendelser til utlandet.

Samarbeidet gir en helt unik spisskompetanse på tradisjonell kristen og muslimsk gravferdsskikk i møte med multikulturelt samfunn.