Vi disponerer et seremonirom i Scandic Ambassadeur Drammen til begravelser. Adressen er Strømsø Torg 7, 3044 Drammen. Begravelsene holdes adskilt fra hotellets øvrige arrangementer. Seremonirommet kan brukes av alle som bor i Drammen og omliggende kommuner.

Scandic Ambassadeur ligger sentralt på Strømsø i Drammen sentrum, med gangavstand fra buss og tog.

Det er gode parkeringsmuligheter rundt hotellet.

Lokalet har plass til 50 personer når det er 1 meters avstand mellom hver. Dette er i tråd med myndighetenes retningslinjer. Medlemmer fra samme husstand kan naturligvis sitte tettere sammen.

Av hensyn til retningslinjene om avstand må kisten stå igjen inne når seremonien er over. Normalt ville vi avsluttet med å bære ut til bilen.

Vi sørger for ekstra renhold i lokalet pga. den spesielle situasjonen vi er i nå.

Begravelser kan holdes alle dager på ønsket tidspunkt, også i helgene. For å gjøre det lettere for etterlatte i dagens situasjon, kan vi også gjennomføre begravelser i seremonirommet til fast pakkepris med seremoni kr 24.933,-. I tillegg kommer prisen for å leie lokalet på kr 4000, noe som er en redusert pris for våre kunder

I lokalet er det både piano og musikkanlegg. I tillegg har vi bildefremvisningsutstyr og utstyr for direkteoverføring av begravelsen fast montert i seremonirommet. Det koster ikke noe ekstra å benytte dette utstyret nå.

Seremonirommet kan brukes både til religiøse og ikke-religiøse seremonier.

For seremonier i regi av Den Norske kirke følger prest og organist med fra menigheten.

Jølstad begravelsesbyrå tilbyr egne gravferdstalere til livssynsåpne seremonier.