Begravelser og seremonier under pandemien

Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Begravelser og seremonier under pandemien

Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Vi i Jølstad hevder at begravelsen er vårt viktigste ritual. Det er viktig å samles for å hedre den døde og ta avskjed. De fleste erfarer at det gjør fortsettelsen litt lettere.

Vi gjør alt vi kan for å tilrettelegge for en fin og verdig begravelse, og vil at flest mulig skal få anledning til å delta.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon dersom du har behov for råd og innspill, det er helt uforpliktende for deg. Du når oss hele døgnet.

Nedenfor finner du forslag til hvordan en kirkelig eller livssynsåpen begravelse kan gjennomføres.

Begravelse

Det er fortsatt begrensninger på hvor mange som kan delta i begravelse. Vi har oversikt over hvor mange som maksimalt kan samles i de forskjellige lokalene.

Vi følger gjeldende smittevernanbefalinger. Det betyr god håndhygiene, at vi sitter med 1 meters avstand (de i samme husholdning kan sitte tettere) og at vi ikke håndhilser eller klemmer hverandre.

Vi er pålagt å føre lister over hvem som er til stede i seremonien. Navnelistene innhentes normalt via en digital løsning der de fremmøtte registrer seg med mobiltelefonen.

Dersom vi får være med på å styre tid og sted, kan vi direkteoverføre begravelsen på internett. Dette gjør det mulig å følge seremonien for de som ønsker å delta, men som ikke får anledning til å komme.

Når det ikke er plass til alle som ønsker å delta inne i seremonirommet, kan vi enkelte steder samle flere ved å direkteoverføre begravelsen til et stort lerret, med god lyd, et nærliggende lokale eller på utsiden.

Minnesamvær

Pandemien begrenser ikke bare antallet vi kan være i begravelse, men også hvor mange som kan delta på minnesamvær etterpå.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne lokaler som har åpent for minnesamvær.

Pga. pandemien var det mange som ikke fikk anledning til å møtes i forbindelse med dødsfallet. Nå som det er mulig å samle flere, kan det være aktuelt å invitere til et utsatt minnesamvær. Dersom det har gått noe tid siden begravelsen, foreslår vi at dere har en litt tydeligere regi på minnesamværet enn vanlig.

Et minnesamvær kan f. eks. inneholde lystenning, opplesning av minnetalen fra begravelsen, sang, musikk, andre taler, bildefremvisning. Vi anbefaler at dere finne noen som egner seg til å lede minnesamværet. Vi kan gjerne bistå med dette dersom dere ønsker det.

Det kan være naturlig å invitere til minnesamvær i forbindelse med urnenedsettelsen, eller f. eks. på årsdagen for dødsfallet, på fødselsdagen eller navnedagen til avdøde.

Seremoni ute

Kanskje kan hele begravelsen foregå ute. For sikkerhets skyld må vi ta værforbehold og legge til rette for en alternativ plan for gjennomføringen.

Skal det være kistebegravelse med avslutning ved graven, går det an å invitere flere til å møte ved gravstedet enn det er plass til inne i seremonirommet, så lenge man holder nødvendig avstand. Alternativt kan en også ha seremoni som direkteoverføres (streames) uten at noen er tilstede.