Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

I Jølstad mener vi at begravelsen er vårt viktigste rituale. All erfaring viser at å ta avskjed er nødvendig for å kunne gå videre på en god måte.

I disse dager er det flere begrensninger å forholde seg til. Vi vil likevel oppfordre til å holde en seremoni nå, selv om det ikke er mulig å samle alle som normalt ville kommet. Vi skal gjøre alt vi kan for å tilrettelegge for en fin og verdig begravelse.

Et alternativ er å ha en markering nå og en minneseremoni senere. Vi tar ikke ekstra honorar for dette. Les mer her om hva en begravelse koster.

Nedenfor finner du forslag til hvordan en kirkelig eller livssynsåpen begravelse kan gjennomføres.

 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon dersom du har behov for råd og innspill, det er helt uforpliktende for deg. Du når oss hele døgnet.

 

Når noen kan komme i seremonien

Når noen har mulighet til å komme, anbefaler vi en vanlig seremoni. Dersom vi får være med på å styre tid og sted, kan vi gjerne direkteoverføre seremonien til eventuelle andre som har behov for å delta, men ikke har anledning til å komme.

 

Seremoni med direkteoverføring til et tilknyttet lokale

Når det ikke er plass til alle som ønsker å delta i seremonirommet, hender det av vi samler flere ved å direkteoverføre seremonien til et annet lokale. Vi har god erfaring med dette fra steder der det finnes to seremonirom, eller der hvor det er et menighetshus i tilknytning til kirken.

 

Seremoni innendørs med direkteoverføring til uteplass

Enkelte steder lar det seg gjøre å ha en vanlig seremoni inne, med direkteoverføring til et lerret på utsiden. Slik kan flere enn de det er plass til inne likevel følge seremonien. Noen ganger erstatter vi direkteoverføringen med kun høytaler på utsiden av seremonirommet.

 

Seremoni utendørs

Enkelte steder kan hele seremonien foregå ute. Dette kan gjøre det mulig for flere å delta. For sikkerhets skyld må vi ta værforbehold og legge til rette for en alternativ plan for gjennomføringen.

 

Direkteoverføring av seremoni uten at noen er tilstede

Kanskje kan ingen delta. Da kan vi hjelpe til med å planlegge en seremoni, der ingen av de etterlatte er tilstede i seremonirommet. Som i alle seremonier tenner vi lys og pynter kisten. En prest eller gravferdstaler holder minnetale og kan på vegne av familien lese minneord. Det kan som i andre begravelser spilles musikk, leses dikt og blomsterhilsener. Det er også enkelt for oss å legge inn en bildefremvisning om dere ønsker det. Seremonien direkteoverføres til alle som ønsker å delta uten å være fysisk tilstede. Da kan dere sammen delta i seremonien, hjemmefra.

 

Seremoni nå og minneseremoni senere

Det går an å gjennomføre en vanlig seremoni med bare de nærmeste tilstede. På et senere tidspunkt kan de som ikke fikk deltatt samles til en minneseremoni. Dette kan skje så snart det er mulig, eller f. eks. i forbindelse med urnenedsettelsen, på årsdagen for dødsfallet, eller på fødselsdagen eller navnedagen til avdøde.

 

Enkel samling nå og minneseremoni senere

Det går an å ha en enkel markering med bare de nærmeste tilstede, enten i et seremonirom eller ved graven. På et senere tidspunkt kan de som ikke fikk deltatt samles til en minneseremoni. Dette kan skje så snart det er mulig, eller f. eks. i forbindelse med urnenedsettelsen, på årsdagen for dødsfallet, eller på fødselsdagen eller navnedagen til avdøde.

 

Uten seremoni nå og minneseremoni senere

Vi sørger for at kisten kremeres eller gravsettes i stillhet, uten fremmøte. På et senere tidspunkt kan det holdes en minneseremoni. Dette kan skje så snart det er mulig, eller f. eks. i forbindelse med urnenedsettelsen, på årsdagen for dødsfallet, eller på fødselsdagen eller navnedagen til avdøde.