Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Slik kan du gjennomføre begravelsen nå

Slik kan du gjennomføre begravelsen

I Jølstad mener vi at begravelsen er vårt viktigste rituale. Det å samles for å hedre den døde og ta avskjed i høytid føles viktig. All erfaring viser at det er nødvendig for å kunne gå videre på en god måte.

Vi gjør alt vi kan for å tilrettelegge for fine og verdige begravelser, og vil at flest mulig skal få anledning til å delta i fellesskapet rundt begravelsen.

Vi ønsker å bruke vår erfaring til å bistå så mye vi kan. Ta gjerne kontakt med oss på telefon dersom du har behov for råd og innspill, det er helt uforpliktende for deg. Du når oss hele døgnet.

Nedenfor finner du forslag til hvordan en kirkelig eller livssynsåpen begravelse kan gjennomføres.

Vanlig begravelse

Vi anbefaler å avholde en vanlig begravelse nå, selv om det fortsatt er noen begrensninger på hvor mange som kan samles. Mange steder tillater nå opp mot 50 personer i seremonien, men vi må fortsatt følge smittevernanbefalingene. Det betyr god håndhygiene, at vi sitter med 1 meters avstand (de i samme husholdning kan sitte tettere) og at vi ikke håndhilser eller klemmer. I tillegg må vi føre navnelister på gjestene. Det blir lagt ut liste ved inngangsdøren til seremonirommet, hvor hver og en skriver seg inn på listen, etter å ha vasket hendene med antibac.

Dersom vi får være med på å styre tid og sted, kan vi direkteoverføre begravelsen på internett. Dette gjør det mulig å følge seremonien for de som ønsker å delta, men som ikke får anledning til å komme.

Når det ikke er plass til alle som ønsker å delta inne i seremonirommet, kan vi enkelte steder samle flere ved å direkteoverføre begravelsen til et stort lerret, med god lyd, et nærliggende lokale eller på utsiden.

Minnesamvær

Pandemien begrenser ikke bare antallet vi kan være i begravelse, men også hvor mange som kan delta på minnesamvær etterpå.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne lokaler som nå ivaretar smittevernreglene og har åpnet opp for minnesamvær.

Hvis dere allerede har hatt begravelse, men ikke fikk holdt et minnesamvær med en gang, er det en fin mulighet til å invitere de som ikke fikk deltatt i begravelsen til et minnesamvær. Ettersom det kan ha gått noe tid siden begravelsen, kan det være fint å ha en litt tydeligere regi på minnesamværet enn vanlig.

Innhold i minnesamværet kan f. eks. være lys-tenning, opplesning av minnetalen fra begravelsen, sang, musikk, andre taler, bildefremvisning. Det er også lurt å finne noen som kan egne seg til å lede minnesamværet. Vi kan gjerne bistå med dette dersom dere ønsker det.

Det vil være naturlig å invitere til minnesamvær i forbindelse med urnenedsettelsen, eller f. eks. på årsdagen for dødsfallet, på fødselsdagen eller navnedagen til avdøde.

Seremoni ute

Kanskje kan hele begravelsen foregå ute. For sikkerhets skyld må vi ta værforbehold og legge til rette for en alternativ plan for gjennomføringen.

Skal det være kistebegravelse, går det an å invitere flere til å møte ved graven enn det er plass til inne i seremonirommet, så lenge man holder nødvendig avstand.