Hjem / Tilbakemeldinger

Slik at vi kan forbedre oss

Vi ønsker å utvikle og forbedre oss kontinuerlig.
Det er derfor viktig for oss å få tilbakemeldinger.

Våre kunder får tilsendt en kundeundersøkelse der de bes vurdere våre tjenester.

Dersom kunden ikke er fornøyd, kan klage rettes til begravelsesbyrået.

Kundeundersøkelsen

Vår kundeundersøkelse administreres av Questback.
Den sendes ut forholdsvis kort tid etter begravelsen, og vi er klar over at de etterlatte fortsatt kan være inne i en vanskelig tid.

Spørsmålene går blant annet på:

  • generell informasjon
  • prisinformasjon
  • hvordan man blir møtt og fulgt opp
  • hvordan man fikk vite om Jølstad
  • i hvilken grad man føler forventningene til begravelsen ble innfridd

Tilbakemeldingene vi får, er viktige for oss. Det kan være små eller store ting som evt. kan hjelpe oss til å justere kursen videre.

Forbrukertilsynet

Dersom noe ikke har gått som ønsket og man ikke er fornøyd, er det viktig at man tar kontakt med byrået så tidlig som mulig. Som regel vil man da finne en løsning som er akseptabel for alle.

Dersom etterlatte og byrået ikke kommer til enighet, kan Forbrukertilsynet bistå for å hjelpe partene frem til en løsning. Dette er et frivillig og kostnadsfritt tilbud for begge parter, samt et alternativ til en alminnelig rettsprosess. På Forbrukertilsynets hjemmesider finnes skjema til hjelp med dette.