Hjem / Prest og gravferdstalere

Prest og gravferdstalere

Vi har alle forskjellige tanker om hvordan vi ønsker å ta farvel med noen som står oss nær. Det som er felles for alle, uavhengig av trossamfunn, er at man ønsker en respektfull avskjed. Vi vil alltid forsøke å oppfylle ønsker etter beste evne.

Seremoni tilpasset tro og ønsker

Vi formidler kontakt med prest eller gravferdstaler. Deretter vil de etterlatte bli kontaktet av vedkommende, og man vil sette seg ned sammen og bli enig om hvilke elementer som skal være med. Her vil det bli gått igjennom program, innhold og minnetaler, slik at seremonien blir tilpasset etter ønske.

En kirkelig seremoni ledet av prest

Ved seremoni i kirken, formidler vi kontakt med en prest, som vil ta kontakt med de etterlatte for å avtale et møte. I seremonien vil en prest tale om det grunnleggende i deres tro, og dagen inneholder gjerne inngangsmusikk, salmer og minneord. Pårørende vil kunne si noen minneord for å hedre sine kjære, og dersom det er ønskelig er dette noe som også kan gjøres av presten. Her vil det være rom for blomster og en kort opplesning av bånd og hilsener.

Gravferdstaler med human-etisk filosofi og livssyn

Skal det være en human-etisk seremoni, tar vi kontakt med human-etisk forbund sitt fylkeskontor, og kobler deg med en gravferdstaler. Her vil det ikke være noe religiøst innslag. Seremonien vil følge filosofien og livssynet til humanismen, og det stilles ingen formelle krav. Programmet vil derfor variere ut ifra pårørende sine ønsker og tanker. Det kan derfor være lurt å forberede noen tanker og informasjon om den avdøde på forhånd, slik at gravferdstaler kan gi en god og respektfull tale.

Livssynsåpen seremoni med en gravferdstaler

Ved en livssynsåpen seremoni har vi dyktige gravferdstalere som kan lede denne. Våre gravferdstalere har gjennomgått opplæring for å kunne bistå som talere. Seremonien er religionsnøytral, og du kan selv velge grad av religiøst innslag. Det er pårørende som velger innholdet og programmet, men dersom du er usikker, har vi lang erfaring og kan derfor bistå med råd og forslag til program. Se en oversikt over våre gravferdstalere nedenfor.

Det finnes mange muligheter

Dersom de ovennevnte mulighetene ikke dekker deres tro eller ønsker, så finnes det flere måter å utføre en seremoni på. Du kan lese mer om ulike typer seremonier her, og der du har noen spørsmål hjelper vi deg mer enn gjerne. Ta kontakt med et av våre Jølstad-kontorer.

Våre gravferdstalere

Anett Frog Glittfjell

Senior gravferdskonsulent

Anita Elsrud Lauvli

Gravferdskonsulent

Arnt Jerpstad

Gravferdstaler

Arvid Johnsrud

Gravferdstaler

Arvid Søreide

Gravferdskonsulent

Daisy Elizabeth Sjursø

Senior gravferdskonsulent

David Christian Smith

Senior gravferdskonsulent

Einar Nilsen

Gravferdskonsulent

Eirik Solheim

Avdelingsleder

Espen Stølen

Gravferdskonsulent

Even Berg

Gravferdskonsulent

Frank Ellefsen

Byråleder

Halldis Kirkeng

Gravferdskonsulent

Ida Marie Gjelsvik

Avdelingsleder

Ingar Kristiansen

Gravferdskonsulent

Jeppe Andersen

Senior gravferdskonsulent

Jon Paulsen

Gravferdskonsulent

Kenneth Slaatten

Gravferdskonsulent

Lars Jacob Jacobsen

Gravferdskonsulent

Linda Marie Thorén

Gravferdskonsulent

Maria Vassnes

Gravferdskonsulent

Monica Hall

Gravferdstaler

Ole R. Pretorius

Gravferdstaler

Pål Gløtta

Gravferdskonsulent

Sigbjørn Hoem

Gravferdstaler

Susan Bos

Senior gravferdskonsulent

Terje Fossli Pedersen

Gravferdskonsulent