Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Avdødes digitale liv


Trenger du hjelp til å endre eller slette en Facebook-profil? Opprette en minneside, eller endre en eksisterende Facebook profil til en minneside?

Det kan være behov for å rydde opp ved å slette, endre eller ta vare på for eksempel profiler på sosiale medier, bilder, blogginnlegg, personlige tekster eller andre personlige spor.

Gjøre en Facebook-profil om til en minneside


Om du ønsker å gjøre en Facebook-profil om til en minneside, må du følge denne koblingen: Facebook

Fyll ut skjemaet på denne siden, og vær spesielt obs på feltet «E-postadressene som er oppgitt på brukerkontoen». Dersom ingen e-postadresse er synlig på den aktuelle profilen, kan du bruke «unknown@facebook.com».

Der det står «Dødsattest» må du legge inn en nettadresse til for eksempel en offentlig publisert dødsannonse eller nyhetsartikkel, eller et bilde av en dødsattest.

Når du trykker «Send» vil Facebook starte sin behandling av henvendelsen. Merk at de muligens vil ta kontakt med deg for ytterligere informasjon om saken før de fatter en beslutning.

Slette en avdød Facebook-brukers profil


Hvis du ønsker å slette en avdød Facebook-brukers profil fullstendig, er det dette skjemaet du skal fylle ut: Facebook

Fyll ut skjemaet på denne siden, og vær spesielt obs på feltet «E-postadressene som er oppgitt på brukerkontoen». Dersom ingen e-postadresse er synlig på den aktuelle profilen, kan du bruke «unknown@facebook.com».

Det er også viktig å fylle ut feltet merket «Søknad om å fjerne konto, spesielle ønsker eller spørsmål.» med at du ønsker at profilen blir slettet. Dessuten må du i dette skjemaet laste opp en digital kopi av en dødsattest. Pass på at avdødes navn fremkommer tydelig.

Sletting av profiler og kontoer


Nettsteder krever gjerne dokumentasjon av dødsfallet i form av dødsattest eller dødsannonse, samt på slektskapet, for å foreta slettinger.

Nettsteder som slettmeg.no og nettvett.no gir veiledning i dette uoversiktlige landskapet.

Det er også viktig å fylle ut feltet merket «Request to remove account, special request, or question» med at du ønsker at profilen blir slettet. Dessuten må du i dette skjemaet laste opp en digital kopi av en dødsattest. Pass på at avdødes navn fremkommer tydelig.