Å leve med dødsangst

Å leve med dødsangst

21. april 2023

Å være klar over at livet en dag skal ta slutt er en del av det å være menneske. Vi er faktisk den eneste arten som virkelig er klar over vår egen dødelighet. Mennesker bruker derfor mye tid på å gruble over meningen med livet og døden, og mange vil i løpet av livet kjenne på det vi kaller dødsangst. Men der dødsangst for mange er noe som fint kan leves med, er det for andre en frykt som kan gå utover hverdagen og livet.

Er det normalt å ha dødsangst?

Gitt at vi alle kommer til å dø på et tidspunkt, er dødsangst en normal del av den menneskelige opplevelsen. For mange av oss kan det å tenke på døden fremkalle frykt for separasjon, tap, smerte, lidelse og angst for å forlate de vi elsker.

Det er helt naturlig for oss mennesker å føle på bekymring for døden eller å dø. Å frykte det ukjente er menneskelig, og tanken på å dø og at dette kan være smertefullt eller ensomt kan være ganske skummelt.

 

Dødsangst i alle livets faser

Det er når vi mennesker går ut av tidlig barndom at vi for alvor lærer å skille fantasi og virkelighet. Dette innebærer blant annet å innse at døden er permanent og skiller mennesker fra hverandre og verden for godt. Dødsangsten er derfor noe som følger mange av oss gjennom store deler av livet.

Dødsangst hos barn

Hos barn kan dødsangst normalt oppstå når de mister noen de er glade i eller blir redde for at foreldrene skal bli borte. Dødsangst hos barn kan gi søvnproblemer og mareritt, og i slike situasjoner kan det være lurt å være oppmerksom på tegn på stress hos barnet og gi støtte og trygghet, samt snakke om døden på en måte barnet forstår.

Les også vårt innlegg om hvordan vi kan forklare dødsfall og begravelse for barn.

Dødsangst hos voksne

Hvordan vi tenker omkring døden i voksen alder varierer ofte ut ifra hvor i voksenlivet vi er. Unge voksne er gjerne i en alder da døden ikke er så tilstedeværende, og kan føle at de har et langt liv foran seg. Mens graden av dødsangst ofte er større hos middelaldrende voksne, som har en større del av livet bak seg. Samtidig har de ofte et betydelig omsorgsansvar i form av barn og aldrende foreldre, som igjen kan føre til en frykt for både å etterlate barn uten en viktig omsorgsperson og å miste noen de er glad i.

Dødsangst hos eldre

Eldre kan oppleve dødsangst i forbindelse med både egen aldring og helse, og som en reaksjon på dødsfall blant venner og familie. Dødsangst hos eldre kan forsterkes av ensomhet og isolasjon, som igjen kan føre til depresjon.

Likevel viser mange tall at det er en lavere grad av dødsangst hos eldre enn hos andre voksne. Dette kan blant annet komme av at de har mindre omsorgsansvar og dermed ikke er like bekymret for å etterlate familiemedlemmer på egenhånd, eller at de er blitt mer vant til døden som en tilstedeværende faktor i livet, gjennom allerede å ha mistet nære og kjære.

Derfor er det kanskje ikke døden i seg selv som fører til bekymring i godt voksen alder, men heller ønsket om kontroll over hvordan de dør.

 

Dødsangst kan ta overhånd

Å ha en viss angst for døden er altså helt vanlig. Men for noen mennesker kan det å tenke på sin egen eller andres død forårsake intens angst og frykt.

Disse følelsene kan komme hver gang de tenker på dødens uunngåelighet. Da kan de også med større styrke enn vanlig oppleve separasjonsangst, angst for hvordan de skal håndtere dødsfallet til en de er glad i eller frykt for å forlate sine kjære.

Denne sterke frykten for å dø kan gå over i depresjon og angstlidelser, noe som igjen går utover evnen til å leve et godt liv.

 

Å håndtere dødsangst med åpenhet

Frykt kan være svært isolerende og det er fort gjort å føle at ingen er i stand til å forstå hva du går gjennom. Å åpne opp om dødsangst er imidlertid et stort skritt mot å leve lettere med den, da frykten gjerne forsterkes når vi holder den inne.

Når slik frykt vedvarer og går ut over hverdagslige gjøremål, jobb og relasjoner, kan det derfor være lurt å snakke om det med fastlegen, en psykolog eller noen man står nær og stoler på.

Når det kommer til å leve med døden og dødsangst, kan det for noen være så enkelt som å omfavne livet. Vær nysgjerrig og fyll dagene med det som gjør deg glad og gir mening til livet ditt. Å være bevisst på at livet en dag vil ta slutt, kan gi kraft til å skape gode minner hver dag og gi håp og motivasjon til å gjøre det vi drømmer om. Og selv om det kan være vanskelig å akseptere, er det en uunngåelig realitet at vi alle vil møte døden en dag.

Les også våre innlegg om hvordan vi kan snakke om døden.

Relaterte artikler