Hvordan kan vi forklare dødsfall og begravelse for barn?

Hvordan kan vi forklare dødsfall og begravelse for barn?

15. desember 2022

Det kan være vanskelig å forklare både dødsfall og begravelse for barn. Det viktigste er at vi som voksne tar oss god tid til å forklare hva som har skjedd, hva som kommer til å skje, og hvorfor. Ved å snakke åpent med barn om temaet, kan det hjelpe dem med å bedre forstå, og også bedre håndtere at en person som har stått oss nær har gått bort.

Tips for å forklare begravelse for barn

Det er ingen fasit på hvordan man skal håndtere døden, og heller ikke hvordan man skal snakke med barna sine om det. Som foreldre kan det være naturlig å tenke at vi må spare barn fra sorg og smerte, men det er viktig å være så ærlig som mulig, og også la de ta del i både sorgprosessen og avskjeden.

Her er noen tips til hvordan vi som voksne kan forklare dødsfall og begravelse for barn:

  • Fortell hva som har skjedd: Akkurat som voksne, har også barn en sorgprosess. Derfor er det viktig at foreldre er ærlig mot barn ved et dødsfall og hvordan personen døde. La også barn fritt dele tankene de har rundt døden og den avdøde.
  • Fortell om begravelsen: Forklar hvorfor man går i en begravelse og hva som kommer til å skje. Hvor finner begravelsen sted? Hva kommer presten og andre talere til å si? Hvor kommer kisten til å stå? Vil dere legge blomster eller kanskje en tegning på kisten eller ved urnen? Hvordan skal dere kle dere?
  • Forbered barnet på personer i sorg: Det kan være fint å forklare barnet at du selv kommer til å være trist og at andre personer rundt dere også kommer til å være det, og at disse følelsene ofte kommer tydeligere frem på selve begravelsesdagen. Forklar at det ikke er noe farlig med dette, og det er helt normalt.
  • Besøk lokalene for seremonien i forkant eller i god tid før det starter: Om dere har tid og mulighet til å besøke lokalene i forkant, kan det være en god opplevelse for barnet. Alternativt kan dere velge å møte opp til begravelsen i god tid. Ofte viser prest eller gravferdskonsulent gjerne barna hvordan det ser ut i lokalene og rundt kisten eller urnen før seremonien starter. Dette kan hjelpe til med å avdramatisere situasjonene, slik at det skaper en trygghet hos barnet.
  • Svar på barnets eventuelle spørsmål: Barn kan ha mange spørsmål om døden og begravelsen. Forsøk å svar på disse spørsmålene så godt som mulig. Om du ikke vet svaret er det også helt greit. Kanskje dere kan prøve å finne svar på spørsmålene sammen ved å søke det opp på nett, finne det i en bok, eller lignende.

 

Bør barn få delta, eller bør de skjermes fra begravelsen?

Mange foreldre stiller seg spørsmålet om barn bør delta i en begravelse. Noen frykter at det kan være for opprørende for barna, og at de bør skjermes, mens andre mener det kan være bra for barn å oppleve sorgprosessen og lære seg om døden. Det er opp til foreldrene selv å vurdere hva som er best for deres barn. Her er det ingenting som er riktig eller feil.

Om du velger å ta med barna i begravelse, bør du forberede dem på hva de kommer til å se og oppleve. Om du er usikker på om ditt barn skal delta i begravelsen, kan det være fint å snakke med noen for å få hjelp med valget. Det kan være en nær venn, et familiemedlem, en gravferdskonsulent eller en annen erfaren fagperson.

Her er det også viktig å spørre barna selv hva de tenker og ønsker. Det viktigste er at man som foreldre er åpne og ærlige. Forklar hva det innebærer, og vær samtidig nøye med å forklare hvorfor det kan være fint å delta i en begravelse, men også at det er helt greit å ikke ha lyst.

Til syvende og sist er det barnets egne ønsker som bør legge grunnlaget for valget dere tar.

Vår gravferdskonsulent, Kristin Hammersmark Steen, forteller mer rundt barn og begravelse her.

Relaterte artikler