Barn som er i sorg

Barn som er i sorg

23. januar 2023

Det er ingen fasit på sorg eller hvordan man skal håndtere det. Barn og voksne håndterer også dette forskjellig. Mens voksne ofte er mer jevnt triste gjennom sorgen, sørger barn ofte mer i rykk og napp der de går inn og ut av sorgen. Som voksne er det viktig at vi hjelper barn gjennom sorgen og smertene de kan føle i forbindelse med et dødsfall.

Hva er typiske tegn på sorg hos barn?

Små barn viser sorg gjennom ulike reaksjoner og handlinger, noe som kan blande seg med og bli en del av hverdagslivet. Det kan derfor være vanskelig å skille mellom hva som er en sorgreaksjon og hva som er en del av barnets utvikling. Et barn i sorg kan ofte få reaksjoner som er tydeligere enn det som er normalt for dem. Stille barn blir ofte enda mer stille, mens urolige barn ofte blir mer urolige, og lignende. Det er også mange barn som reagerer mindre enn det vi som voksne kanskje forventer når noen de er glade i har gått bort, men det er viktig å merke seg at dette også er helt normalt.

Noen tegn på sorg hos barn kan være sterke følelser rett etter dødsfallet, som sjokk, lamslåtthet, fornektelse og protester. I tiden etter dødsfallet kan barna være mer sårbare og engstelige, og også vise tegn til alt fra tristhet og uro, til sinne og trass. Generelt vil man som voksen se mer svingninger i humøret hos barn, der de i et øyeblikk kan leke som normalt, for så å være triste i det neste.

Ofte ser man at hvordan barna reagerer avhenger av hvordan de voksne rundt håndterer situasjonen og tar vare på dem. Det er derfor viktig å ta vare på barna og finne ut av hva som passer for ditt barn ut ifra den situasjonen dere er i. Er man selv sterkt påvirket kan det for mange være vanskelig å være ordentlig til stede for barnet. Derfor er det også fint å passe på å ta imot den hjelpen som familie og venner ønsker å gi, så blir det enklere å håndtere.

Les også om hvordan vi kan snakke med barn om dødsfall og begravelse.

 

Hvordan håndtere sorg hos barn?

Som sørgende forelder kan det være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere sorgen hos barna i tillegg til sin egen. Her er noen råd til foreldre med barn i sorg.

  • Gi barn lov til å reagere på sin måte, enten om det er med sinne, gråt, stillhet, eller mange spørsmål. Dersom barn like etter å ha fått vite at en de er glade i har gått bort, begynner å leke uten å vise mye reaksjon, så er det ingenting uvanlig med det heller. Om barn blir usikre på hvordan deres reaksjon vil påvirke de voksene, holder de også gjerne tilbake sine følelser. Derfor er det viktig å forklare for barna at det ikke gjør noe at barn og voksne blir triste eller sinte når noen vi er glade i har gått bort, og at det er rom for at følelsene våre kommer ut.
  • Snakk med barna og forklar at du ikke skal forsvinne du også. Barn kan ofte bygge opp en frykt for at andre i livet deres også skal dø etter at de har opplevd å miste noen de er glade i
  • Hold på rutinene. Vis barna at livet går videre selv om noen nær oss har gått bort, og at det er helt greit. Dette kan være rutiner som å dra i barnehage og skole, og at de faste måltidene og leggetidene fortsatt er der
  • Fortell skolen eller barnehagen om hva som har skjedd. De har ofte erfaring med sorgarbeid, og kan derfor være gode støttespillere i hverdagen
  • Ekstra mye fysisk kontakt kan bidra til å gi barn en større følelse av trygghet og at de blir tatt vare på under sorgen
  • Gi rom for spørsmål og svar på de så godt du kan. Selv om barna allerede har stilt de samme spørsmålene flere ganger, er det også viktig at du er tålmodig og svarer på de igjen. Det kan nemlig ta tid før et barn forstår at den som har gått bort ikke kommer tilbake, og kan derfor gjerne stille spørsmål som «Hvor er hen nå?» og «Når skal vi til hen igjen?»
  • Barn kan også teste og protestere mot at den avdøde faktisk er borte. Dette kan være at de begynner å lete etter personen, spørre etter dem, invitere de til middagsselskaper eller bursdager, og lignende. Her er det også viktig at vi som voksne er tålmodige og forklarer barna at vedkommende ikke er her lenger
  • Sorg kan være overveldende, og barn trenger gjerne å bli trøstet og få forklart at det ikke vil føles sånn for alltid, og at det vil bli bedre med tiden
  • Lag eller gjør noe sammen med barna som kan minnes den avdøde. Dette kan for eksempel være en minnebok med bilder, tegninger eller andre ting

 

Når kan det være nyttig å skaffe hjelp til barna?

Dersom et barn som har opplevd å miste noen endrer atferden dramatisk, for eksempel hvis de isolerer seg fra venner, eller blir helt ustyrlig, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som kan hjelpe de gjennom sorgen. Dersom barnet var til stede da dødsfallet skjedde, eller det var de som fant den døde, kan det være at de «gjenopplever» hendelsen igjen og igjen, og det vil også her være nyttig å skaffe hjelp for å bearbeide det som har skjedd. Dersom tristheten også vedvarer og barnet opplever manglende motivasjon på blant annet skolen, eller uttaler tanker om at de ikke ønsker å leve, så er også hjelp fint å koble på.

Er du selv i en situasjon der du føler at du ikke klarer å være tilstrekkelig til stede for barnet ditt under sorgen, er det også viktig at du søker hjelp.

Få mer generell informasjon om sorg, sorgreaksjoner og håndtering av sorg her.

Relaterte artikler