Om sorg

Om sorg

Sorg er ikke en sykdom som kan behandles med enkle medisiner. Sorg handler om livets reaksjon på å ta avskjed med noen som er blitt en del av vårt liv og vår historie. I ukene etter et dødsfall opplever vi sorgen forskjellig. Noen trenger å være alene, mens andre ønsker fellesskap og støtte fra medmennesker. Familie, venner eller naboer kan være gode støttespillere i denne tiden.

Sorgreaksjoner ved dødsfall

Et dødsfall oppleves for de fleste som vondt og vanskelig, der alle opplever sorg forskjellig. Det er heller ingen «riktig» eller «feil» måte å sørge på. Det kan være mange tanker som strømmer gjennom oss – sorg, smerte og savn, men også takknemlighet og gode minner. Mange kan kjenne på smerte over det vi ikke fikk sagt eller gjort, det vi ikke rakk, eller det som ikke burde vært sagt. Alt dette bekrefter at det er en dyptgående endring i vår livssituasjon som inntreffer når en av våre nærmeste dør. Sorgreaksjonene man opplever kan også avhenge av den relasjonen vi hadde til den avdøde, og også om det var et brått eller voldsomt dødsfall, eller om det var et resultat av langvarig sykdom.

Reaksjoner som engstelse, sinne, skyldfølelse, nedtrykthet, lettelse eller likegyldighet er normale.

Noen normale sorgreaksjoner er gjerne at man kjenner på et sterkt savn og lengsel etter personen, at man får problemer med å sove, konsentrere seg eller at hukommelsen blir svekket. Mange kan også føle på skyldfølelse og selvbebreidelse rundt dødsfallet. Angst og sårbarhet eller irritasjon og sinne er også vanlige reaksjoner og følelser mange blir sittende igjen med. Mange trekker seg også tilbake sosialt og ønsker bare å være alene og ikke omgås andre.

Vi reagerer alle forskjellig, også på å miste samme person, og ikke alle får en sorgreaksjon som nevnt ovenfor, men det er viktig å vite at dette er normale reaksjoner.

Hvordan håndtere sorg?

 • Om å dele sorgen

  Det tar tid å sørge, og ofte er den støtten man får hos de rundt seg uvurderlig. Men mange synes det er vanskelig å dele sorg og savn med mennesker de omgås i det daglige. Da kan det være lettere å søke støtte hos noen som har ansvar for dette i sitt arbeide. Trenger man hjelp til å bearbeide sorgen, finnes det flere gode tilbud.

 • Egen sorghåndtering

  Når man står midt oppi sorgen, er det viktig å la seg selv sørge og kjenne på de følelsene man har. Ved å søke støtte hos de rundt deg, kan du få utløp for følelsene du sitter med, samtidig som at det kan være godt å ha noen å gråte sammen med. Bruk tid på å tenke på den avdøde og minnene dere delte, og del gjerne minner og historier om den avdøde med de som står deg nær.

  Selv om det føles tungt og vanskelig, så kan det være til god hjelp for sorgprosessen å komme tilbake til rutiner og hverdagen. Gå på skolen eller jobben, være sosial og delta på fritidsaktiviteter du liker å holde på med. På den måten er det enklere å rette tankene over på noe annet, og du unngår å være alene hele dagene med tunge tanker. Husk at det er lov å le og smile og ha det gøy med andre, uten at du skal sitte med dårlig samvittighet. Å ta en pause fra sorgen er viktig.

  Se gjerne seminar fra 2019 i Litteraturhuset om “hvordan håndterer vi døden?”

 • Hjelp med sorghåndtering fra fagpersoner

  Det kan være vanskelig for de rundt deg som ikke er i sorgen å forstå hvordan du har det, og derfor kan det være godt å møte andre som er i samme situasjon. I mange menigheter er det prester, diakoner eller andre som tilbyr samtaler eller sorggrupper. Organisasjonen Fransiskushjelpen har også slike tilbud. Det samme har enkelte kommuner.

  Vi samarbeider med Sorgstøtte som tilbyr ulike former for sorgstøtte, et lavterskel tilbud. Her kan du få snakke med noen uten å måtte gå gjennom fastlegen din, og har du helseforsikring, dekker denne timer her.

  LEVE er landsforeningen for etterlatte etter selvmord som har utarbeidet en brosjyre som forteller om arbeidet de gjør og tilbud de har til sorgstøtte. Du må ikke være medlem for å få hjelp.
  Du kan se brosjyren deres her.

  Skyldtes dødsfallet sykdom, kan organisasjoner som jobber med sykdommen være til hjelp. Som Kreftforeningen og Norsk forening for slagrammede.

  Disse mulighetene nevnes fordi vi vet at slike tilbud kan være til hjelp for mange. Vi har noe å hente i samtale med andre mennesker, enten individuelt eller i grupper. Se også våre snakkekort for en måte å kunne åpne opp om vanskelige temaer.