Hvorfor føler jeg ingen sorg?

Hvorfor føler jeg ingen sorg?

6. mars 2023

Å miste noen som står oss nær er noe av det vanskeligste mange opplever i løpet av livet. Det kan være en overveldende opplevelse, og det er samtidig vanlig å forvente at man vil føle på mye sorg og smerte etter dødsfallet. Men det er viktig å huske på at sorg ikke har en fasit, der alle håndterer det på sin måte.

Det er helt normalt med manglende følelse av sorg

Det er faktisk ganske vanlig at noen ikke føler på sorg etter at noen de er glad i har dødd. Dette kan føles veldig merkelig og kan føre til at man stiller seg selv spørsmål som «hva er galt med meg?» eller «hvorfor føler jeg ikke noe?». Men det er viktig å huske at det ikke finnes en riktig eller feil måte å sørge på, og det er heller ikke uvanlig å ikke føle på sorg etter et dødsfall.

Følelse av nummenhet

Noen mennesker kan oppleve at de føler seg numne eller at de ikke klarer å la følelsene komme ut. Dette kan være en forsvarsmekanisme for å beskytte seg selv mot smertene. Det kan også være at man allerede har bearbeidet sorgen og akseptert dødsfallet på forhånd, og derfor blir muligens ikke følelsene av sorg like stor.

Følelse av lettelse og frihet

Noen kan også føle på en slags følelse av lettelse eller frihet etter at noen som for eksempel har vært gjennom lang tids sykdom og vært lidende over lengre tid dør. Det er vanlig å føle på en blanding av sorg og lettelse i slike situasjoner, og dette er også en helt normal måte å håndtere følelsene rundt et dødsfall på.

 

Gi rom til å forstå og akseptere følelsene dine

Uansett hva som er årsaken til manglende følelse av sorg, er det viktig å huske på at det ikke finnes noen fasit på hvordan man skal sørge. Det er viktig å gi seg selv tid og rom til å føle det man føler, og å ikke dømme seg selv for å ikke føle på sorg eller for å føle på en annen type sorg enn det man forventet. Ved å forstå og akseptere sine egne følelser vil det også være lettere å snakke med andre om det man opplever.

 

Søk støtte og hjelp hos de rundt deg

Nøl heller ikke med å søke støtte og hjelp fra fagpersoner som kan hjelpe deg med å forstå dine følelser hvis du trenger det. Det kan også være nyttig å snakke med venner og familie om hvordan du har det og hva du føler. Det er viktig å ta godt vare på seg selv og gi seg selv lov til å håndtere sorgen på sin egen måte.

Les mer om håndtering av sorg og sorgreaksjoner her.

Relaterte artikler