Komplisert sorg – når blir sorgen en diagnose?

Komplisert sorg – når blir sorgen en diagnose?

9. august 2022

Komplisert sorg, også omtalt som forlenget sorg, er når sorgen blir så komplisert at man blir syk og det er nødvendig å søke hjelp. I 2018 ble sorg med alvorlige konsekvenser bestemt av WHO at får diagnosen «Prolonged Grief Disorder», også kalt «forlenget sorgforstyrrelse». Men hva er komplisert sorg, og når blir den en diagnose?

Vanlige sorgreaksjoner

Sorg er flersidet, og hver person har sin individuelle reaksjon på et dødsfall ved savn og lengsel. Det eksisterer derfor ingen fasit på sorg og eller hva som er riktig eller feil måte å sørge på, noe som gjør det vanskelig å fastsette hva som er «normal» sorg. Hvordan man kommer seg videre avhenger gjerne av støtten man får fra de rundt seg og hvordan en selv bearbeider tapet.

Vi har ulike relasjoner til samme person som også påvirker hvordan vi håndterer og reagerer på et dødsfall. Det er stor forskjell på å miste eksempelvis en kone, en mor og en datter, og derfor utarter sorgen seg også forskjellig fra person til person, selv om det er det samme familiemedlemmet som har gått bort.

Vanlige reaksjonsmønstre som går igjen etter et dødsfall, er gjerne:

 • Savn og lengsel etter personen
 • Forstyrrelser av søvn, konsentrasjon eller hukommelse
 • Skyldfølelse og selvbebreidelse
 • Angst og sårbarhet
 • Irritasjon og sinne
 • Gjenopplevelser av det som har skjedd
 • Sosial tilbaketrekking

 

Hva kjennetegner komplisert sorg?

De aller fleste som opplever sorg, går gjennom en «normal» sorgprosess, der reaksjonene som følger blir mindre over tid. For noen går ikke sorgen over, og blir i stedet et alvorlig helseproblem som krever behandling. Den vanligste formen for komplisert sorg, er når sorgen fortsetter i like stor grad i mange måneder etter tapet. Dersom man etter seks måneder har plager som svekker en daglig fungering, kan man få stilt diagnosen for komplisert sorg (forlenget sorgforstyrrelse). I disse tilfellene opplever man gjerne å ha vansker med å gå videre i livet, ofte som følge av

 • sterk og vedvarende lengsel og savn etter personen.
 • vansker med å akseptere tapet.
 • opplevelse av ensomhet selv i selskap med andre.
 • unngåelse av alt som minner om personen.
 • sinne og bitterhet over tapet.
 • endret identitetsfølelse.
 • følelse av at livet er tomt og meningsløst.

 

Diagnosen for komplisert sorg anvendes ikke for «normale» reaksjoner og sørgetid, men i de tilfellene der sorgen tar over ens funksjonsevne. Blant de som opplever sorg, er det høyere risiko for å utvikle komplisert sorg ved tap av et barn og etter en plutselig eller voldsom død som ved ulykker, selvmord eller drap.

 

Behandling av komplisert sorg

Hvis de nevnte symptomene ovenfor vedvarer i styrke og intensitet over seks måneder, er det grunnlag for å stille diagnose. Diagnosen kan behandles spesifikt og effektivt med FST (Forlenget sorg-terapi), som er en kunnskapsbasert behandling.

 

Les mer om håndtering av sorg og sorgreaksjoner her

Relaterte artikler