I møte med etterlatte med demens

I møte med etterlatte med demens

9. oktober 2023

I møte med etterlatte som har demens er det viktig for oss å ta hensyn til de spesielle behovene og utfordringene som kanskje oppstår når de har mistet noen. Forskjellen mellom mennesker med demens er store, og begravelsesseremoniene må derfor tilpasses hver enkelt.

Hva er demens?

Demens er en samlebetegnelse for en gruppe sykdommer i hjernen som påvirker kognitiv funksjon og daglig funksjonsevne hos en person. Demens utvikler seg over tid og fører til gradvis tap av kognitive ferdigheter, inkludert hukommelse, tenkning, språk, oppmerksomhet og problemløsningsevne, som til slutt påvirker en persons evne til å utføre daglige oppgaver. Og når det gjelder sorg, kan demens gjøre det vanskelig for en person å behandle følelser på samme måte som før de fikk sykdommen.

Selv om personer med demens lever med en sykdom, fremstår den veldig forskjellig fra person til person. Så har du møtt en person med demens, har du møtt én.

 

Å snakke med etterlatte med demens om døden

Å informere en person med demens om tapet av en person kan være utfordrende. Det er ingen fasit på hvordan dette bør kommuniseres, da dette avhenger av individuelle behov og hvordan situasjonen er. Likevel finnes det noen enkle råd:

  • Velg en tid da personen er mest klar og rolig
  • Bruk enkel og klar språkbruk for å formidle budskapet
  • Vær tålmodig og rolig. Gi personen tid til å absorbere informasjonen
  • Unngå å korrigere eller motsi dem dersom de har feiloppfatninger om situasjonen
  • Lytt aktivt til deres følelser og tanker, selv om de ikke alltid kan uttrykke seg tydelig
  • Vær forberedt på å gjenta informasjonen flere ganger hvis nødvendig

Det finnes også støtteressurser der ute som kan hjelpe etterlatte med demens:

  • Lokale demensorganisasjoner kan tilby rådgivning og støttegrupper
  • Snakk med begravelsesbyrået for spesialisert hjelp og veiledning

Det er viktig å tilpasse tilnærmingen til individuelle behov og være tålmodig og støttende gjennom hele prosessen. Ved å gi omsorg og empati, kan vi hjelpe etterlatte med demens å håndtere tapet av sine kjære på best mulig måte.

 

Begravelsesseremoni med etterlatte som har demens

I møte med etterlatte som har demens er det viktig for oss å ta hensyn til de spesielle behovene og utfordringene som kanskje oppstår når de har mistet noen. Vi har lang erfaring i møte med etterlatte med demens og våre seremoniledere har kompetanse på å møte de spesielle behovene og utfordringene personer med demens og deres pårørende han ha i forbindelse med et dødsfall.

Samtaler med seremonileder kan tilrettelegges med tanke på tid og sted, og seremonien tilrettelegges slik at etterlatte med demens kan være delaktige om de ønsker, eksempelvis ved å lese et dikt, synge en sang eller legge ned en blomst.

 

Ta kontakt med ditt nærmeste Jølstad-byrå for mer informasjon om hvordan vi kan være behjelpelige rundt dødsfall og etterlatte med demens.

Kontakt oss

Relaterte artikler