Ulike valg for seremonityper ivaretar religion og livssyn

Ulike valg for seremonityper ivaretar religion og livssyn

Av Anett Frog Glittfjell

28. oktober 2019

Når noen dør, er det vanlig å holde en begravelsesseremoni i forbindelse med gravleggingen eller kremeringen av den avdøde. Det finnes ulike typer seremonier en kan velge mellom uavhengig av kremasjon eller begravelse. Disse deles opp i de fire gruppene; privat seremoni, livssynsåpen seremoni, humanistisk seremoni og religiøs seremoni.

Må det holdes begravelse når noen dør?

Alle døde må begraves eller kremeres, men det er ikke noe krav til at det skal holdes en begravelsesseremoni forbindelse med dette. I følge Gravplassloven skal gravleggingen skje med respekt for den avdødes religion eller livssyn, og i de aller fleste tilfeller ønsker de etterlatte å holde en seremoni til minne om den avdøde. Det finnes ulike typer begravelsesseremonier en kan velge mellom, men dersom det er et ønsket, kan en også velge å ikke ha en seremoni.

 

En begravelse uten seremoni

Noen velger å ha en enkel samling kun for nærmeste familie og noen venner i kapellet med kisten, men uten taler, musikk eller blomster. Kisten kan være åpen eller lukket, der det tennes lys og man har en stille stund for refleksjon. For noen holder dette for å ta avskjed med den avdøde.

Vi ser også en økning av kun kremasjon uten seremoni. Det vil si at den døde blir stelt og lagt i en kiste, for så å bli kremert. Urnen blir i etterkant satt ned på en gravlund eller asken blir spredd for vinden. Noen tar også med asken til den avdøde tilbake til hjemlandet sitt. Det vi som begravelsesbyrå har liten oversikt over i disse tilfellene, er om det avholdes en form for privat minnestund av de etterlatte, uten at den døde er til stede.

 

Privat seremoni

En privat seremoni kan bety to ting. Den ene formen for privat seremoni foregår ved at tidspunktet for begravelsen ikke annonseres i forkant av seremonien, eller i det hele tatt. Her er det de etterlatte som selv inviterer de som skal få komme i begravelsen. Denne seremonien kalles også for begravelse i stillhet.

Den andre formen, er at de etterlatte selv kan velge hvilken type seremoni de ønsker. Dette kan eksempelvis være at de etterlatte tar av seg all regi for seremonien selv. I disse tilfellene vil det ikke være noen utenforstående taler, men de selv sier det som skal sies og har regi på musikk og innhold.

 

Livssynsåpen seremoni

Ved en livssynsåpen seremoni kan de etterlatte fritt velge hvilke elementer de ønsker å ha med i seremonien. Det kan eksempelvis være kristne innslag, en blanding av flere livssyn, eller en helt nøytral seremoni. Fordi dagens samfunn får flere og flere familier som er satt sammen av ulike kulturer, vil man på denne måten kunne ivareta flere livssyn i en begravelse.

En livssynsåpen seremoni kan holdes hvor som helst, bortsett fra i kirken. Her er det vanlig å blant annet velge et nøytralt kapell, på stranden, hjemme i hagen eller i et annet egnet lokale. I de fleste tilfeller er det også en taler som leder seremonien. Vi i Jølstad begravelsesbyrå har egne seremoniledere med bred erfaring som kan bistå med dette.

 

Humanistisk seremoni

Denne formen for seremoni holdes i regi av Human-Etisk Forbund, der blant annet talene til seremonien er fra livssynssamfunnet. Innholdet her er ikke så ulikt det innholdet man ser i en livssynsåpen seremoni, men det har noen retningslinjer i tråd med det humanistiske livssynet. Også her, som i en livssynsåpen seremoni, kan seremonien holdes hvor som helst, med unntak av kirken. Den avdøde trenger ikke være medlem av Human-Etisk Forbund for å velge en humanistisk seremoni, og alle som ønsker det, kan velge denne seremoniformen.

 

Religiøs seremoni

En religiøs seremoni holdes i regi av et trossamfunn. Dette kan eksempelvis være Den Norske Kirke eller et norsk eller utenlandsk trossamfunn. Vi i Jølstad begravelsesbyrå er nøytrale og hjelper alle trosretninger med det de trenger hjelp til. Det vil være en seremonileder fra det trossamfunnet man er tilknyttet og innholdet har stort religiøst innhold ut fra sine ritualer og tradisjoner. De fleste trossamfunn holder seremoni i et egnet lokale, for eksempel i en kirke eller et kapell. Noen trosretninger har en vaskeseremoni for de nærmeste og kun seremoni ute på gravstedet senere på dagen. Vi er behjelpelig med å legge til rette for alle.

 

Vi ønsker å tilrettelegge etter alle typer seremonier

Ved et dødsfall er det viktig å komme sammen, i ensomhet og fellesskap. Det er ingen som vet alt om en annen, men alle de som kjente den avdøde, vet litt. Det man har til felles, er et ønske om å ta farvel og å gi og få trøst. Begravelsen er til for å ta avskjed, uansett hvilken form man velger og ønsker å gjøre det i. Dette er det i hovedsak de etterlatte som bestemmer, mens i noen tilfeller har den døde bestemt dette selv i forkant av dødsfallet. Det er Gravplassloven §9 som fastsetter hvem som har rett til å være ansvarlig for en begravelse og ta avgjørelser som innebærer valg av seremoniform.

Vi ønsker å tilrettelegge begravelsen etter den avdødes liv, samt etterlattes ønsker. Uavhengig av seremoniform, kan eksempelvis musikalske innslag, taler og videoinnslag sette et personlig preg på seremonien. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om seremonityper, eller ønsker å avtale en samtale med et av våre kontorer. Vår vakttelefon er bemannet hele døgnet.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler