Ved dødsfall i utlandet

Ved dødsfall i utlandet

28. juni 2017

Forsikringsselskap, ambassade og begravelsesbyrå er viktige støttespillere om du blir stående som etterlatt etter et dødsfall i utlandet.

– Det finnes god bistand for den som ber om hjelp, sier gravferdskonsulent i Jølstad, Andrew Havnen.

Gravferdskonsulent Andrew Havnen i Jølstad bistår flere familier årlig med det praktiske i forbindelse med dødsfall i utlandet. Ikke uventet er sommeren den årstiden hvor flest nordmenn dør utenfor landets grenser.

– Ved dødsfall i utlandet er det mulig å ta direkte kontakt med begravelsesbyrået i Norge, for avlastning. De fleste etterlatte ønsker å få avdøde transportert hjem til Norge. Dersom avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten, sier gravferdskonsulent i Jølstad begravelsesbyrå, Andrew Havnen.

 

Kontakt forsikringsselskapet

Det er forskjellige rettigheter avhengig av om avdøde var på ferie med reiseforsikring, eller norsk statsborger bosatt i utlandet. Dersom avdøde var på ferie, er forsikringsselskapet en viktig samarbeidspartner.

Det første formelle en bør gjøre er å kontakte avdødes forsikringsselskap, samt nærmeste ambassade eller konsulat. Her får en praktisk hjelp til å planlegge og gjennomføre frakt tilbake til Norge, samt formell dokumentasjon. Begravelsesbyrået kan bistå med denne kontakten, hvis det er ønskelig med hjelp.

 

Tidkrevende prosess

De fleste etterlatte ønsker at avdøde transporteres i kiste tilbake til Norge, men det er også noen som ønsker kremasjon på stedet. – Vær forberedt på at det kan ta tid å få avdøde hjem. Det kan ta fra noen dager til to – tre uker før kisten er i Norge, avhengig av hvor dødsfallet skjer. Når avdøde er turist er det forsikringsselskapet som har ansvaret for praktisk gjennomføring. Dersom ikke avdøde hadde reiseforsikring kan det påløpe betydelige utgifter i forbindelse med hjemsendelse, sier Andrew Havnen.

Det kan også ta lang tid før dokumentasjon av dødsfallet registreres i norske, offentlige registre. – Men det er ikke nødvendig å vente på denne dokumentasjonen før begravelsen finner sted. Vi kan gjennomføre begravelsen så snart kisten med avdøde er i Norge, sier Havnen.

 

Dette gjør du ved dødsfall i utlandet – steg for steg:

1) Ring forsikringsselskapet
Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil etablere kontakt med et lokalt begravelsesbyrå for den praktiske gjennomføringen av frakt.

2) Ring ambassaden
Kontakt nærmeste norske ambassade eller konsulat (eventuelt Utenriksdepartementet i Norge hvis landet avdøde er i, ikke har tilstedeværende representasjon) for bistand med dokumentasjon. Alternativt, be om bistand fra begravelsesbyrå i Norge.

3) Involver begravelsesbyrå
Snakk med begravelsesbyrået om praktisk gjennomføring i Norge.

Annet:

  • Dersom dødsfallet skjer i et av de nordiske landene eller Storbritannia, er det NAV som dekker utgiftene for transport og hjemsendelse av avdøde. Forsikringsselskapet eller begravelsesbyrået kan hjelpe med det praktiske.
  • Nordmenn bosatt i utlandet må man forholde seg til de enkelte lands praksis og rutiner. Kostnadene ved en eventuell hjemsendelse til Norge må dekkes av etterlatte.

 

Etterlatt ved dødsfall i utlandet?

Ta kontakt med oss

Relaterte artikler