Hvilke rettigheter har man til stønader fra det offentlige ved begravelse?

Hvilke rettigheter har man til stønader fra det offentlige ved begravelse?

Av Anett Frog Glittfjell

31. januar 2024

For personer som var medlem av folketrygden og ikke hadde formue, pensjon eller forsikringsordninger som kan dekke utgiftene ved begravelsen, kan man søke om gravferdsstønad. Dette er en behovsprøvd ytelse fra NAV som skal dekke de nødvendige og faktiske utgiftene ved begravelsen.

Behovsprøvd gravferdsstønad fra NAV

I vårt møte med etterlatte får vi ofte spørsmål om det er mulig å få støtte fra det offentlige. I tidligere år fungerte denne ordning slik at alle fikk 4000 kr i støtte uavhengig av formue, og dette er det fortsatt mange som husker.

Dette har endret seg, og i dag er gravferdsstønad fra NAV behovsprøvd ut fra avdødes formue på siste skattemelding. Det er altså ingen hjelp i å ta ut alle pengene fra konto når man forstår at livet nærmer seg slutten.

 

Hvem får gravferdsstønad?

Betingelsen for at man har krav på gravferdsstønad fra NAV, er at avdøde var medlem av folketrygden. I Norge kan du være medlem som bosatt, eller som arbeidstaker. Du kan også være medlem i folketrygden under opphold i utlandet.

Var avdøde enslig, er det netto formue som ligger til grunn for krav på støtte. Er formuen mindre enn kr 28 677,- (2024) kan vi søke NAV om gravferdsstønad til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til begravelsen.

Dersom avdøde var gift eller samboer med felles barn, er det brutto finansformue for begge som ligger til grunn for om det kan søkes om støtte. Det vil si penger i banken og eventuelle verdipapirer.

Er den avdøde et barn under 18 år (gjelder også dødfødsel), gis det en uavkortet stønad på opptil kr 28 677,- for å dekke faktiske og nødvendige utgifter til begravelsen.

Søknad om støtte kan våre gravferdskonsulenter bistå med.

 

Søknad om gravferdsstønad

Er det grunnlag for å søke om støtte, kan vi i Jølstad sende alle papirer til NAV. Her vil vi trekke ifra antatt stønadsbeløp på fakturaen etter begravelsen, venter på behandlingstid hos NAV (opptil 35 dager), og mottar så pengene. Vedtak om behandling sendes til de etterlatte.

Dersom etterlatte ønsker det, kan de også selv sende inn søknad til NAV med utbetaling til seg. Da kan vi være behjelpelige med alle papirer og trekker ikke ifra noe på fakturaen etter begravelsen.

Søknad kan sendes inntil 6 måneder etter dødsfallet. Å avvente med å sende inn søknaden kan i noen tilfeller være aktuelt der man venter på fjorårets skattepapirer.

Søknad om gravferdsstønad kan sendes inn her.

 

Når stønadsbeløpet får et trekk eller kostnadene er lavere enn mulig støtte

Hvis avdøde har over 18 år med tilleggspensjoner, forsikring eller begravelseskasse fra arbeidsplass som blir utbetalt som følge av dødsfallet, vil denne utbetalingen gå til fratrekk på stønadsbeløpet. I tilfeller der det er aktuelt, sender vi ofte papirene for etterlatte med eventuell utbetaling rett til dem, da antatt stønadsbeløp er usikkert før NAV har behandlet saken.

Dersom de nødvendige kostnadene for begravelsen er mindre enn mulig stønadsbeløp, kan restbeløpet benyttes til kjøp av gravstein innen 6 måneder. Ta kontakt med din gravferdskonsulent, så hjelper vi til med dette.

 

Andre stønader fra NAV

Støtte til transport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge, er det tilfeller der båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km. I disse tilfellene blir nødvendige utgifter til transport dekket til nærmeste naturlige gravplass relatert til det stedet avdøde var bosatt. Retur av urne fra krematorium til nærmeste naturlige gravplass regnes også inn i grunnlaget for antall kilometer.

Her stilles det ingen krav til formue. De etterlatte betaler kun en egenandel på 2 868 kroner (2024), resten dekkes av NAV. Vi i Jølstad begravelsesbyrå hjelper deg med nødvendige beregninger og søknadspapirer, og ved dødsfall i utlandet er vi godt kjent med reglene, og er også behjelpelige med dette.

Barnepensjon

I tilfeller der barn inntil 21 år mister en eller begge foreldre, har barna rett på en barnepensjon fra NAV for å sikre inntekt til livsopphold. For å ha rettigheter til barnepensjon, må den avdøde forelderen ha vært medlem i folketrygden i de siste tre årene før dødsfallet, og barnet må også selv være medlem i folketrygden. Barnepensjon blir gitt uavhengig av om foreldrene var gift, skilt eller samboere.

Søknad om barnepensjon er ikke en del av gravferdskostnadene, og de etterlatte må derfor selv søke NAV om dette.

 

Våre gravferdskonsulenter bistår deg med søknad om stønad

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon om gravferdsstønad eller andre stønader fra NAV, kan du ta kontakt med ditt nærmeste Jølstad-kontor.

 

Se også våre svar på ofte stilte spørsmål om kostander i forbindelse med dødsfall og begravelse.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Avtal en samtale med oss

Relaterte artikler