Gravferdsstønad fra NAV

Gravferdsstønad fra NAV

Hvem skal betale for en begravelse?

Det er den som står som ansvarlig for begravelsen som har ansvaret for at begravelseskostnadene blir betalt, der dette normalt dekkes av den avdødes egne midler. Det er gjerne kostnader i forbindelse med dette som har førsteprioritet i dødsboet, og dersom den avdøde hadde lite midler, kan man søke om å få dekket de nødvendige kostnadene via en gravferdsstønad fra NAV.

Info og retningslinjer for gravferdsstønad

NAV har en ordning for behovsprøvd gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon av transportkostnadene. Vi kan orientere nærmere om retningslinjene som gjelder.

 • Hvor mye gravferdsstønad kan jeg få fra NAV?

  Gravferdsstønaden er behovsprøvd. Det kan gis opptil kr. 28.677,-* til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

  • Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.
  • Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr. 28.677,-* fra 1. januar 2024 til dekning av utgifter til gravferden.

  Vi orienterer nærmere om ordningen og kan på vegne av etterlatte formidle søknad til NAV.

  * Beløpene gjelder fra 1. januar 2024.

 • Transportrefusjon

  Når et medlem i Folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kr. 2 868 ,-*) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

  Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

  Det skal betales egenandel også når avdøde var under 18 år.

  * Beløpene gjelder fra 1. januar 2024.

Trenger du hjelp i forbindelse med gravferdsstønad fra NAV? Ta kontakt med oss

Kontakt Jølstad