Begravelse eller kremasjon?

Begravelse eller kremasjon?

11. november 2019

For å sørge for en verdig tilbakevending av avdødes legeme til jord, kan vi i Norge velge mellom begravelse og kremasjon. En begravelse innebærer at kisten i sin helhet senkes ned i jorden og graves over. Kremasjon, også kalt bisettelse, er en enklere seremoni der kisten fraktes for å brennes i et krematorium. De etterlatte får så en askeurne de kan sette ned på gravlunden, eller ta med ut for spredning i marka eller på havet.

Krav til kiste og opprettelse av gravsted

Det er viktig å være klar over at det, uavhengig av om man velger begravelse eller kremasjon, kreves at avdøde legges i en kiste. Kisten med den avdøde vil gravlegges på en gravlund eller sendes til krematoriet etter at man har tatt et siste farvel. Døde kan ikke oppbevares lenger enn ti virkedager fra dødsdagen. Dette er for å hindre at bårerom og kapeller fylles opp.

Det er avdødes bostedskommune som sørger for at det opprettes og klargjøres et gravsted slik at gravlegging kan skje. Ønsker man gravplass i en annen kommune, vil det kunne påløpe ekstra kostnader. Hvilke regler som gjelder rundt bruk av gravlunden kan man gjerne lese om på den aktuelle kommunens hjemmeside, eller ved å kontakte begravelsesbyrået.

 

Hvorfor velge begravelse?

Det er valg av begravelse som er vanligst og velges mest i dag. En begravelse foregår ved at kisten senkes ned i et gravd hull i jorden, enten med senkeapparat eller med tau. Grunnen til at vi senker kisten i løpet av seremonien er symbolsk for at den døde forlater oss. Gravlunden sørger i ettertid for å dekke kisten med jord, men det er også noen livssyn som velger å dekke over selv, da de anser dette som en naturlig del av sorgprosessen.

Fordi kisten må bæres eller kjøres til gravstedet, har en begravelse et forlenget program. Det er også vanlig med litt programinnhold ved graven. Noen synger, holder en tale, eller utfører symbolske ritualer. Visste du at enkelte velger å slippe ballonger eller duer som et tegn på at sjelen er fri?

Viktig: Hvis du velger kistegrav, bør du være klar over at gravstedet fredes slik at det ikke kan graves ned nye kister de neste tjue årene. Dette kalles fredningstid. Det eneste som er tillatt å benytte denne graven til innenfor disse tjue årene, er oppbevaring av inntil 4 urner. Disse urnene har separat fredningstid. Noen velger derfor å reservere en kistegrav over der det er mulig, eller ved siden for å ha plass til den gjenlevende ektefellen.

 

Hva skjer med kisten som gravlegges?

Fra jord er du kommet, til jord skal du bli.” En gravlund er konstruert slik at bakken tilføres ekstra luft. Dette fører til at kisten brytes ned naturlig. Det er derfor viktig at vi ikke gravlegger i eksempelvis polyester. Dette er et plastmateriale som ikke er nedbrytbart og kan derfor forsinke prosessen. Kiste og kropp skal i teorien være helt omdannet til jord etter ca. tjue år, og plassen kan deretter brukes av andre.

 

Hvorfor velge kremasjon?

Noen velger kremasjon, fordi det er noen som ikke liker tanken på å bli gravlagt i jorden, eller så er det ikke reservert en grav ved siden av avdød ektefelle og man ønsker plass i denne. Andre synes tanken på å bli spred over land eller havet er en fin handling, og da er kremasjon det eneste alternativet til gravlegging.

Når vi utfører en kremasjon, blir kisten fraktet til et krematorium. Her blir kisten lagret i inntil to dager for å få nødvendig tillatelse til kremasjon fra politiet. Kisten blir plassert på en mekanisk maskin som skyver den inn i en ovn med høy temperatur, slik at kisten antennes og brenner så til det kun er askerester igjen. Asken blir deretter lagt i en urne sammen med en identifikasjonsbrikke.

Etter kremasjonen blir urnen tilgjengelig for å kunne settes ned på en gravlund eller spres for vinden, dersom man har nødvendige tillatelser til dette. På gravlunden kan man velge en eksisterende grav, opprette et nytt urnegravsted, eller sette ned urnen på en minnelund. I Norge har man ikke lov til å oppbevare askerester etter mennesker i private hjem. For å få utlevert urnen, må den ha en destinasjon på en gravlund, eller ha tillatelse for askespredning.

Viktig: Kremasjon kan medføre kremasjonsavgift dersom din kommune ikke har en avtale med et krematorium. Snakk med begravelsesbyrået om du lurer på dette.

 

Urnenedsettelse på en minnelund

En minnelund er et dedikert område som finnes på de fleste gravlunder. Der kan urner settes ned uten at familien er tilstede. På enkelte særegne minnelunder kan man kjøpe en plass til avdødes navn og datotekst på et større felles minnesmerke over en periode på 20 år. Dette området driftes og vedlikeholdes av gravlunden slik at familiene fritas for dette.

 

Askespredning som alternativ til gravlegging

Askespredning er en handling hvor man åpner urnen og tømmer ut innholdet over et planlagt og forhåndsgodkjent område. Søknad om askespredning sendes til områdets fylkeskommune. Ved å spre asken får man ikke et gravsted, men ofte er nettopp dette grunnen til at man velger askespredning. Mange som velger dette alternativet kan ha tanker om reinkarnasjon eller å raskere komme i ett med naturen igjen.

Denne handlingen åpner videre igjen for flere alternative gravferdsseremonier. Her kan vi for eksempel ta med etterlatte og gjester ut i båt eller på toppen av et fjell. Ofte er det tradisjoner og det “vanlige” valget som begrenser kreativiteten rundt dette.

 

Minnediamant laget av den avdødes aske

Ved ønske om et unikt minne av den avdøde som ikke innebærer en gravplass eller askespredning, er det også mulig å sende askeurnen til vår samarbeidspartner i Sveits, Algordanza. De kan gjøre om karbon i asken etter den avdøde til en minnediamant som blir et vakkert og helt unikt minne som kan følge med deg i hverdagen. Du kan velge om du vil ha en rå diamant eller en slipt diamant, samt hvilken størrelse du ønsker (karat). Det er mulig å få flere diamanter ut av asken, slik at flere etterlatte kan få bære med seg den avdøde.

 

Tilretteleggelse for både begravelse og kremasjon

Vi i Jølstad begravelsesbyrå tilrettelegger for både begravelse og kremasjon. Dersom du skulle ha noen spørsmål, eller ønsker å avtale en samtale med et av våre kontorer, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler