Regler for askespredning i Norge

Regler for askespredning i Norge

1. juli 2022

I Norge kan man søke om å få tillatelse til å spre sin egen eller avdødes aske som et alternativ til urnenedsettelse på gravlund. Ved valg av askespredningen er det viktig å merke seg at avdøde ikke kan få et gravminne på gravplass, og dermed ikke en fysisk grav de etterlatte kan besøke. Asken kan spres enten på land eller i vann, men her er det noen regler som må følges.

Slik kan man søke om å spre aske

Det er to måter å sende søknad om askespredning på.

  1. Man kan søke for seg selv for fremtiden, dersom man er over 15 år.
  2. Om avdøde ønsket askespredning for seg selv, men ikke har søkt om dette, kan etterlatte som sørger for bisettelsen sende inn en søknad. I dette tilfellet må det dokumenteres at avdøde faktisk ønsket dette selv, enten ved å fremlegge dokumentasjon, eller ved at flere etterlatte skriver under på at det var avdødes ønske. Unntaket her er dersom avdøde er barn under 18 år. Da kan foreldre søke om askespredning dersom det er deres ønske.

Søknad sendes til Statsforvalteren i det fylket som asken skal spres i.
Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Søknaden må inneholde spesifikke opplysninger om hvor asken ønskes spredt, gjerne når på året det skal skje (årstid), og dokumentasjon på at det er avdødes ønske dersom søknaden sendes inn av etterlatte.

Hvor kan asken spres?

Det er flere regler som gjelder for egnede steder for askespredning. Asken kan spres enten på land eller i vann, men i områder som har et tilstrekkelig øde preg, slik at det blir tatt opp i naturen og ikke kan finnes senere.

  • Askespredning i vann kan foregå på åpent hav og sjø, i fjorder, elver, vassdrag, og øvrige ferskvann. Det må her være vann som ikke befinner seg i områder der det er mye fritidstrafikk, strender eller bebyggelse. Ved spredning i vann er det også mulig å bruke en lettoppløselig urne, slik at hele urnen kan senkes i vannet, fremfor at asken spres.
  • Askespredning på land kan være i ubebygde områder, i skog, utmark eller på fjellet, dersom det også her har et øde preg og ikke er skogs- eller fjellområder med mye ferdsel.

 

Hvordan og når skal asken spres?

Asken skal spres med respekt for avdøde og diskré og avskjermet fra utenforstående. All asken må spres på samme sted og kan ikke deles opp over flere områder. Eksempelvis over vann, men også på land, eller at noe spres i et område og resten gravlegges.

Askespredning må skje innen seks måneder etter kremering. Ved godkjent søknad kan urnen hentes ut hos krematoriet omtrent tre-fire uker etter kremering, men rett før seremonien for spredningen. Det vil si at man ikke kan hente ut urnen for så å oppbevare denne i eksempelvis hjemmet i en periode før asken skal spres. Krematoriet følger opp askespredningen, der etterlatte må dokumentere spredningen med tid og sted.

Hvem er ansvarlig for å spre asken?

Det er den som besørger bisettelsen som får ansvaret for askespredningen. Om det er et ønske at noen andre skal spre asken, kan vedkommende velge å videreføre oppgaven.

I tilfeller der avdøde sender inn søknad på vegne av seg selv anbefales det samtidig at vedkommende skriver en erklæring for hvem det er ønskelig at skal sørge for bisettelsen, og dermed også askespredningen.

 

Skal du planlegge en bisettelse?

Ta kontakt med ditt nærmeste Jølstad-byrå

Relaterte artikler