Askeurnen – hva er lov?

Askeurnen – hva er lov?

23. august 2022

I Norge har vi lover og regler for kremasjonsasken etter avdøde personer. Det er ikke tillatt å beholde eller oppbevare asken selv. Enten må asken ligge i en urne som settes ned på en gravlund eller så kan det søkes om å få spre asken på et tillatt sted, enten på land eller i vann. Men hva gjelder for selve urnen?

Regler ved urnenedsettelse

Dersom urnen skal settes ned, er det mange som lurer på om man kan få oppbevare urnen med asken hjemme frem til datoen for urnenedsettelsen. Dette er ikke tillatt i Norge, og urnen skal derfor oppbevares hos krematoriet eller gravlunden frem til urnenedsettelsen skal finne sted.

Se informasjon om hvordan urnenedsettelsen foregår her.

Regler ved askespredning

Ved spredning av aske er det mange som lurer på hva man gjør med urnen etter askespredningen er gjennomført. Kan man beholde den, eller skal den leveres tilbake?

Her praktiseres det litt forskjellig, og det er ingen spesiell regel eller lov rundt dette, da loven om egen oppbevaring kun gjelder for selve asken. Det er statsforvalteren i det gjeldende fylket som fastsetter om urnen skal returneres etter askespredning eller ikke. I utgangspunktet oppfordres det til at urnen returneres til krematoriet etter at askespredningen har funnet sted, da dette er for å bekrefte at asken har blitt spredt som avtalt. De gjeldende reglene for askespredning er i stor grad tillittsbasert, og ved godkjenning av søknad om askespredning, forventes det at det blir utført som avtalt.

Blir det fastsatt at de etterlatte kan få beholde den tomme urnen etter askespredning, er det heller ingen regel eller bestemmelse for hvem som har rett til å beholde denne, og er derfor noe som må avtales mellom de etterlatte.

Dersom urnen ikke skal returneres til krematoriet, og det heller ikke er noen som ønsker å beholde den, skal urnen kastes. Hos Jølstad begravelsesbyrå tar vi med returnerte urner til krematoriet, der de blir destruert.

Regler ved nedsenkning av urne i vann

Ved valg av askespredning, kan man velge å senke hele urnen med asken ned i vannet fremfor å spre den for vinden, gjerne også kalt sjøsenking. I disse tilfellene bruker man en lettoppløselig urne som er miljøvennlig og egner seg til nedsenkning av aske i vann.

Les mer om reglene for askespredning i Norge her.

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler