Hva skjer om jeg ikke har råd til en begravelse?

Hva skjer om jeg ikke har råd til en begravelse?

27. juni 2023

I tillegg til den følelsesmessige byrden av å miste en vi er glad i, kan det også oppstå økonomiske bekymringer når det kommer til å arrangere en begravelse. Dersom man ikke har tilstrekkelig med midler, kan det føles overveldende og skremmende å håndtere utgiftene. Vi har derfor samlet noen gode råd som kan hjelpe deg med å håndtere situasjonen.

Utforsk offentlige støtteordninger

Det er den som står som ansvarlig for begravelsen, som har ansvaret for at begravelseskostnadene blir betalt, der det normalt dekkes av den avdødes egne midler gjennom dødsboet. Men, dersom den avdøde hadde lite midler, kan du søke om å få dekket de nødvendige kostnadene via gravferdsstønad fra NAV.

Se informasjon om gravferdsstønad fra NAV her.

 

Undersøk om avdøde var medlem i en fagforening med gravferdsstøtte

Det kan være lurt å sjekke om den avdøde var medlem av en fagforening. De fleste fagforeninger har gravferdsstønader for medlemmene sine, så ta kontakt med foreningen og se om det er mulighet for økonomisk støtte. Eksempler på fagforeninger med stønadskasser er LO, Fagforbundet og Fellesforbundet.

 

Sjekk avdødes forsikringer og pensjonsordninger

Dersom den avdøde hadde forsikringer eller pensjonsordninger, kan disse bidra til å dekke begravelsesutgiftene. Gå gjennom den avdødes økonomiske dokumenter for å se om det er noen forsikringspolicyer eller pensjonsplaner som kan være til nytte. Kontakt forsikringsselskapet eller pensjonsleverandøren for å få veiledning om hvordan du kan få utbetalt eventuelle midler.

 

Kommuniser og samarbeid med familie og nære venner

I en vanskelig tid er det viktig å åpne opp og snakke med familie og nære venner. De kan være en uvurderlig støtte og kan hjelpe deg med å finne løsninger. Å være åpen om de økonomiske utfordringer kan også hjelpe med å redusere stresset og finne alternativer sammen.

Ved å dele kostnadene kan man sammen sørge for at begravelsen blir gjennomført på en verdig måte. Her kan dere for eksempel opprette en felles økonomisk konto eller bruk en innsamlingsplattform for å samle inn midler fra venner, familie og lokalsamfunnet.

 

Vurder alternative begravelsesmetoder

Det finnes alternative måter å arrangere en verdig seremoni på som kan være økonomisk overkommelige. Det finnes ulike prisklasser på kister, valg av blomster, program og musikkinnslag. Ta kontakt med et av våre byråer for å få informasjon om ulike alternativer og kostnader.

 

Å stå overfor manglende midler i forbindelse med en begravelse er en tøff situasjon, men det finnes alternativer og støtte tilgjengelig.

Ta kontakt med ditt nærmeste Jølstad-byrå

Relaterte artikler