Er man pålagt å stå for planleggingen av en begravelse? Slik er reglene

Er man pålagt å stå for planleggingen av en begravelse? Slik er reglene

14. november 2022

Det er mange ting å tenke på når en skal planlegge en begravelse, som blomster, kiste eller urner, program og seremonitype. Men må du organisere det selv, og hvem er det som eventuelt kan hjelpe deg?

Begravelsesseremoni er ikke et krav

Tiden etter at en av våre nærmeste har gått bort kan være krevende. Det er mye å tenke på, samtidig som man må gi seg selv tid til å håndtere sorgen. Ifølge gravferdsloven skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Ved kremasjon er det samme tidsrom for kremeringen, mens gravlegging skjer senest 6 måneder etter dødsfallet.

Det er imidlertid ikke noe krav om å organisere en seremoni. Valget om å gjennomføre en seremoni er helt opp til de nærmeste etterlatte, men det etterlatte må ta hensyn til er om den avdøde skal begraves eller kremeres. Den avdøde må også legges i en kiste før transport til gravsted eller krematorium.

Selv om det er valgfritt med seremoni er dette en fin markering av livet som er levd og for mange en mulighet for et siste farvel. Om man velger å gjøre det selv er det flere ulike seremonityper å velge mellom. Den kan for eksempel være religiøs eller ha et mer personlig preg.

Du kan lese mer om valgmulighetene her.

 

Hvem har ansvaret for begravelsen?

Hvem som har ansvaret og bestemmer kommer tydelig frem i gravferdsloven. Om den avdøde ikke har valgt hvem som skal sørge for gravferden gis den retten til avdødes slektninger. Den eneste betingelsen er at personen må ha fylt 18 år. Hvem som blir tildelt ansvaret blir prioritert i denne rekkefølgen, alt ettersom hvilke etterlatte avdøde har:

 • Ektefelle eller samboer
 • Barn
 • Foreldre
 • Barnebarn
 • Besteforeldre
 • Søsken
 • Søskens barn
 • Foreldres søsken

Det kan være flere som ønsker å være involvert i planleggingen av en begravelse. Om det skulle oppstå konflikter som ikke fører til enighet mellom like nære etterlatte, er det kommunen som bestemmer hvem som får rett til å stå som ansvarlig.

Kun én person kan stå som ansvarlig. Den ansvarlige må sørge for å informere like nære etterlatte, har siste ordet om hvordan seremonien gjennomføres og har ansvar for kostnadene knyttet til begravelsen.

 

Kan jeg overlate ansvaret til andre?

Prioriteringslisten over hvem som blir tildelt ansvaret for å besørge begravelsen kan strekke seg lenger enn det som står oppført i gravferdsloven. Andre slektninger, venner eller lignende kan også ta ansvaret for å organisere seremonien, dersom ingen av de etterlatte foran i køen gjør det.

Det er imidlertid en rett og ikke en plikt eller et krav å sørge for en begravelse dersom du blir tildelt ansvaret. En etterlatt kan gi avkall på retten, og den vil så gå videre til den neste i rekken. Men det er viktig å merke seg at det ikke er mulig å frasi seg ansvaret til fordel for en bestemt etterlatt, og man kan ikke velge selv hvem ansvaret skal delegeres videre til.

Et alternativ kan være å delegere oppgaver til de man ønsker at skal gjøre det, og også gjerne bruke tjenester fra begravelsesbyrået. I en planleggingssamtale vil vi blant annet kartlegge behov, samt komme til enighet om hvilke oppgaver som skal gjøres av hvem. Dersom ingen sørger for begravelsen, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet.

 

Ting du som ikke har ansvaret for begravelsen kan bidra med

Selv om det er én person som er ansvarlig betyr ikke det at denne personen nødvendigvis gjør alt av planlegging alene. Oppgaver kan delegeres og det er flere måter du kan være med å bidra, selv om du ikke har ansvaret for organiseringen.

For mange er det fint å kjenne på følelsen av å kunne ta del i planleggingen og gjennomføringen, mens andre synes det er godt å holde mer avstand. Her har vi samlet noen eksempler på hvordan du kan være med å bidra.

 • Utdeling av program i seremonien
 • Være med som kistebærer
 • Synge eller spille i begravelsen
 • Hente inn musikere for musikalsk fremføring
 • Bestille blomster til seremonien eller lage buketter selv
 • Skrive og/eller holde minnetalen
 • Bidra i planlegging av minnesamværet

 

Vår hjelp er ikke langt unna

Det å organisere en begravelse trenger du ikke å være alene om. Ofte ønsker flere å bidra og vi hjelper deg gjerne etter ditt behov og ønsker. Det er en stor forandring når noen nær deg går bort og det er noe man reagerer ulikt på. Noen ønsker å stå for mye av planleggingen selv, mens andre opplever det som godt å få hjelp.

Her kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg ved et dødsfall.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler