Dagens seremonier med direkteoverføring, torsdag 2. april

Dagens seremonier med direkteoverføring, torsdag 2. april

Enid Wertheim Skårdalsmo, Asker kapell kl. 10:00
Direkteoverføringen er slutt
Minneside

Alf Kristian Olafsen, Lunner kirke kl. 10:30
Direkteoverføringen er slutt
Minneside

Reidar Høydahl, Ski middelalderkirke kl. 10:30
Direkteoverføringen er slutt
Minneside

Tor Øivind Kølbel, Bakkehaugen kirkes seremonirom kl. 12:00
Direkteoverføringen er slutt
Minneside

Brynjar Nibe Kvanlid, Drammen krematorium store kapell kl. 15:00
Direkteoverføringen er slutt
Minneside

TIPS: Vi er helt avhengige av linjekapasiteten til linjeleverandørene, og det er mange av oss som er på nett om dagen.

Skulle filmen stoppe opp, forsøk å trykke oppdater øverst i nettleseren din.

.