Hva er forskjellen mellom en begravelse og bisettelse?

Bisettelse innebærer kremasjon med urnenedsettelse på gravlund på et senere tidspunkt. Selve seremonien avsluttes i kapellet samme dag.

Ved en begravelse bæres kisten ut på gravlunden og kisten blir senket i graven samme dag etter at seremonien i kapellet er over.

Den rituelle forskjellen mellom en kirkelig bisettelse og begravelse er selve jordpåkastelsen. Ved bisettelsen finner den sted inne i seremonirommet, mens ved en begravelse skjer dette avslutningsvis ved graven på gravlunden.

Begrepet gravferd kan brukes om begge gravleggingsformene.
I dagligtalen er ordet begravelse oftest brukt og mest kjent som samlebetegnelse for ulike seremoni- og gravleggingsformer. Derfor er ordet begravelse mest brukt her på hjemmesidene våre.

Les mer om ulike seremonityper her

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss