Blir graven merket?

Etter en gravlegging kan en velge om en vil merke graven med et ventetegn frem til et mer permanent gravminne er plassert.

Du kan se våre ventetegn på våre sider.