Hvor kan jeg få gravplass?

Som regel skal gravleggingen være på kirkegården som man sogner til.

Her er det likevel lokale variasjoner og hvor du kan ta kontakt med et av være lokale kontorer for mer informasjon.