Henting av avdøde

Her kan du lese mer om henting av avdøde

Henting av avdøde

Her kan du lese mer om henting av avdøde

Etter avtale med etterlatte sørger vi for at avdøde hentes. Noen foretrekker at det gjøres med én gang, mens andre trenger mer tid. Ved spesielle ønsker som organdonasjon er det og andre ting å ta hensyn til.

Her finner du informasjon om hvordan dette kan gjøres, avhengig av om dødsfallet skjer på en institusjon eller i hjemmet.

Vi har døgnåpen vakttjeneste.

Henting av avdøde på sykehus eller institusjon

Ved dødsfall på sykehus flyttes avdøde først til stedets kjølerom. De fleste sykehus har eget kapell i tilknytning til kjølerommet. Her er det anledning til å se den avdøde. Vi sørger for videre transport på et senere tidspunkt.

Ved dødsfall på institusjon eller sykehjem med eget kjølerom, sørger personalet for at avdøde blir flyttet hit. I så fall kan avdøde hentes senere.

Noen institusjoner har ikke eget kjølerom og avdøde må derfor hentes på rommet. I samråd med deg og personalet på avdelingen vil vi bistå med henting til avtalt tid. Den avdøde flyttes til nærmeste sykehus eller mottakskapell. Mange institusjoner ønsker at hentingen skjer i kiste, og du vil derfor måtte ta et valg på hvilken kiste dere vil bruke.

Se presentasjon av våre kistemodeller eller ta kontakt med oss.

Du har anledning til å være med når avdøde hentes og om ønskelig følge til mottakskapellet.

Henting av avdøde i hjemmet

Tilkall nærmeste legevakt. Legen vil fylle ut dødsattesten, gi praktisk informasjon om hva som skjer videre og be deg ta kontakt med et begravelsesbyrå. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan flyttes.

Avdøde transporteres vanligvis til kjølerom på nærmeste sykehus eller mottakskapell. Jølstad har en døgnåpen vakttjeneste og kan bistå med dette. I de fleste tilfeller henter vi på båre, og bringer avdøde til et egnet oppbevaringssted. Noen foretrekker at avdøde hentes med én gang, mens andre ønsker mer tid til avskjeden.

Ring oss gjerne for råd og veiledning.

Avdødes verdisaker og klær

Hvis dødsfallet skjer i hjemmet, blir verdisaker tatt av og lagt igjen der. Klærne avdøde har på seg følger vanligvis båren. Dette avtales med etterlatte. Det er også mulig å sende med klær som avdøde skal ha på i kisten.

På institusjoner som sykehus og sykehjem blir verdisaker tatt av og lagt i institusjonens safe.
Disse kan hentes ut av nærmeste etterlatte mot fremvisning av skifteattest.

Skjer dødsfallet ute, er politiet ofte tilstede, og verdisaker blir da sendt med båren.