Spesielle hensyn ved dødsfall

Spesielle hensyn ved dødsfall

Hygiene

Håndvask, rengjøring og avfall er viktige hygieniske faktorer som prioriteres ved håndtering av dødsfall.

  • Håndvask – Vanlig renslighet er viktig, i første omgang en grundig håndvask
  • Rengjøring – Sykerommet vaskes, og klær og sengetøy kokevaskes
  • Avfall – Hjemmesykepleien eller begravelsesbyrået kan ta hånd om avfall som er tilsølt.

Helsetilsynet påpeker videre at dersom avdøde skal ligge en tid i hjemmet, må temperaturen i rommet holdes på et forsvarlig nivå. Hvis dette ikke er mulig, bør avdøde transporteres til egnet kjølerom i bårehus eller institusjon. Man bør påse at ovner er slått av og at det luftes. Videre bør avdøde legges i kisten innen 24 timer.

Koronasmitte, begravelser og seremonier

God hoste- og håndhygiene, og god bruk av sunn fornuft, reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus.

 

Obduksjon

I tilfeller der man ønsker å finne dødsårsak eller kartlegge et sykdomsforløpet, vil den avdøde bli obdusert. Etter et dødsfall transporteres den avdøde vanligvis på båre til et kjølerom på nærmeste sykehus, eller i kiste til kjølerom ved mottakskapellet eller i krematoriet.

Retningslinjene i Gravplassloven sier at seremonien må finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet.

 

Donasjon av legeme eller organer

Enkelte har ønske om å donere sitt legeme til medisinsk forskning. For noen kan det også være aktuelt å donere bort livsviktige organer.

Testatorordningen

Legemet kan doneres til medisinsk forskning hvis avdøde på forhånd er registrert som donor. Den avdøde må i så fall transporteres til Anatomisk institutt innen 48 timer.

En eventuell gravferd/seremoni må derfor skje innen 48 timer etter dødsfallet.

Organdonasjon

Hvis det har vært avtalt organdonasjon eller at legemet skal doneres til anatomisk institutt, må det gis beskjed til legen som skriver dødsattest eller til gravferdskonsulentene som henter avdøde.

Kontakt oss for å avtale en forberedende samtale for seremonien. Vi sender deretter en bekreftelse på e-post, som inneholder avtalt tidspunkt for samtalen, og en lenke til vår hjemmeside. Her finnes informasjon som for noen kan være til hjelp ved forberedelser til planleggingssamtalen og seremonien.

 

Finn ditt donorsykehus

Ta kontakt med oss ved spørsmål