Å donere kroppen til forskning – en siste gave til fremtiden

Å donere kroppen til forskning – en siste gave til fremtiden

15. mai 2024

Å donere kroppen sin til forskning og undervisning etter døden er en handling som kan ha langvarige virkninger på medisinsk forskning og utdanning. Dette innebærer at din kropp blir gitt til medisinske skoler, forskningsinstitusjoner eller andre vitenskapelige organisasjoner for å bidra med utdanning av helsepersonell eller gjennomføring av forskning som kan føre til medisinske gjennombrudd.

Fordeler med å donere kroppen til forskning

Donasjon av kropp til forskning er en sjenerøs og verdifull gave til fremtiden, og er en gest som har fordeler både for samfunnet og vitenskapen, og også på et mer personlig plan:

Bidrar til medisinsk forskning og utdanning

Kroppsdonasjon gir medisinstudenter og forskere muligheten til å studere menneskekroppen på en måte som ikke kan oppnås gjennom bøker eller simuleringsverktøy alene. Dette er avgjørende for å utdanne fremtidige leger og for å gjennomføre forskning som kan føre til nye medisinske gjennombrudd.

Forbedrer helsevesenet

Gjennom direkte studier av menneskekroppen kan forskere og studenter få innsikt som kan lede til bedre kirurgiske teknikker, forståelse av sykdomsprosesser og utvikling av nye behandlinger. Dette bidrar til å heve standardene og effektiviteten i helsevesenet.

Altruistisk handling

Mange ser på kroppsdonasjon som en siste altruistisk handling som kan ha en varig innvirkning på verden og fremtiden. Dette kan også gi en følelse av personlig tilfredsstillelse og formål, ved å vite at deres gave vil bidra til vitenskapen og potensielt redde liv.

Psykologisk trøst for etterlatte

For noen familier kan tanken på at deres kjæres donasjon bidrar til vitenskapen og utdanningen av nye leger være en trøst og hjelpe dem i sorgprosessen.

Kostnadsbesparelser

Ved donasjon er det universitetet som betaler omkostningene i forbindelse med overtagelsen, som blant annet innebærer transport, kremasjon og forsendelse av urnen. Dette kan for de etterlatte redusere de økonomiske byrdene forbundet med begravelsen.

 

Hvordan kan du donere?

Om du ønsker å donere kroppen din til undervisning og forskning etter at du dør, kan du ta kontakt med et universitetssykehus i nærheten av der du bor, hvor du så blir bedt om å fylle ut et samtykkeskjema. Samtykkeskjemaet er ikke juridisk bindene for noen av partene. For å kunne samtykke til å donere kroppen din, må du ha fylt 18 år (ingen øvrig aldersgrense) og være uten smittsomme sykdommer.

Ta kontakt med ditt nærmere universitet:

Selv om du har samtykket til kroppsdonasjon, og du på tidspunktet ved donasjon oppfylte kravene til dette, kan det være at universitetene i noen tilfeller må avvise donasjonen. Det kan skje som følge av blant annet behov for obduksjon etter dødsfallet, oppståtte smittsomme sykdommer eller andre medisinske årsaker, overskridelse av fristen på overlevering innen to døgn etter dødsfall, oppbevarings-kapasitet og behov, eller at det i perioder holdes stengt i seksjonen.

 

Etiske og personlige overveielser

Det er viktig å merke seg at dersom du donerer kroppen din, og den blir godtatt av universitetet, vil begravelsen med avdøde til stede bli utsatt i inntil tre år, dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre denne innen to dager etter dødsfallet.

Det er også viktig å være oppmerksom på at å donere kroppen til undervisning og forskning ikke er det samme som organdonasjon, og det kan heller ikke kombineres med hverandre. Om du har samtykket til både organdonasjon og donasjon av legeme, er det organdonasjonen som vil bli prioritert dersom det er mulig, da mulighetene for organdonasjon er sjeldnere enn donasjon av legeme.

Det å donere kroppen sin til forskning er en personlig beslutning som krever nøye overveielse. Mange finner trøst i tanken på at deres siste handling kan bidra til vitenskapelige fremskritt, utdanne neste generasjons helsepersonell og potensielt redde liv. Det er også viktig å være klar over at kroppen faktisk vil bli brukt i utdanning og forskning, og å føle seg komfortabel med disse prospektene. Ved å sette deg inn i og forstå prosessen, og også diskutere den åpent med familie og venner, kan det gjøres en informert og god beslutning som respekterer både ønsker og verdier.

 

Du kan se mer informasjon om legemedonasjon på UiO sin nettside her.

Relaterte artikler