Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Kistetransport


Behovet for transport varierer avhengig av hvor dødsfallet har skjedd, hvor seremonien skal være og om det skal være begravelse eller kremasjon.

Som regel er det behov for transport fra mottakskapell til seremonisted – og fra seremonisted til gravlund eller krematorium. Når dødsfallet skjer i hjemmet eller på institusjoner som ikke har oppbevaringsmuligheter, må vi transportere kisten midlertidig til nærmeste sykehus eller mottakskapell.

Vi bistår også med transport av kisten over lengre avstander innenlands og utenlands.