Skal du i begravelse? 

Begravelser er fortsatt berørt av restriksjonene som vi alle er pålagt. Lokale forskjeller forekommer, men dette er hovedregelen basert på pålegg fra bl. a. Oslo kommune:

Det skal være mulig med minst 1 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet, og det kan være maksimalt 50 besøkende. (Fortsatt noen unntak).
Medvirkende ( prest/gravferdstaler, organist, gravferdskonsulent og solist) telles ikke med i de 50.

Her finner du en oppdatert liste over seremonisteder i våre områder, med tillatt antall besøkende.

Det er nå krav om lister med navn på alle som er tilstede under seremonien. Vi legger ut liste som den enkelte selv skriver seg på.
Antibac for vasking av hender vil plasseres ved inngangen.

Skal du delta i minnesamvær etter seremonien, krysser du av for “deltagelse på minnesamvær” på samme listen.

Vi ivaretar personvernhensynet ved å makulere listen etter 10 dager.

Vi viser hverandre respekt ved å ikke håndhilse og klemme, men gjerne ved å gjøre en markering med hånden over hjertet. Et godt blikk sier mye.

Du kan ikke delta i seremoni:

  • hvis du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene
  • dersom du er i karantene
  • dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet

Du bør ikke delta i seremonien dersom du:

  • har en viktig samfunnsoppgave (helsepersonell og andre)
  • har nedsatt helse

Våre seremonier kan om ønskelig bli direkteoverført (streamet) og gjort tilgjengelig så langt kapasiteten rekker.

Du kan vise din deltakelse gjennom å skrive en hilsen, tenne et lys, eller dele et hjerte på minnesiden for avdøde, når denne er opprettet.

Som etterlatt kan det være vanskelig å avvise folk som vil vise omsorg. Sorgsituasjoner medfører ofte tettere sosial kontakt, med flere mennesker, gjerne fra andre steder. Tiltakene ivaretar etterlatte – og alle andre involverte, inkludert oss i byrået.

Helsemyndighetenes anbefalinger

Tiltakene over er basert på helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, og bidrar til å redusere spredningen av koronaviruset. Tiltakene vurderes fortløpende.

Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

Oslo kommunes informasjon om koronaviruset på flere språk finner du her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-pa-flere-sprak/