Skal du i begravelse? 

Begravelser blir nå sterkt berørt av restriksjonene som vi alle er pålagt. Lokale forskjeller forekommer, men dette er hovedregelen:

Følgende retningslinjer er basert på pålegg fra bl. a. Oslo kommune:

Det skal være mulig med minst 2 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet, og det kan være maksimalt 50 fremmøtte, inkludert medvirkende. Det vil være oppslag om dette ved inngangspartiet, og vi vil bistå med hjelp. Her finner du en oppdaterte liste over seremonisteder i våre områder, med tillatt antall deltagere på hvert sted.

Vi viser hverandre respekt ved å ikke håndhilse og klemme, men gjerne ved å gjøre en markering med hånden over hjertet. Et godt blikk sier mye.

Du kan ikke delta i seremoni:

  • hvis du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene
  • dersom du er i karantene
  • dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet

Du bør ikke delta i seremonien dersom du:

  • har en viktig samfunnsoppgave (helsepersonell og andre)
  • har nedsatt helse

Våre seremonier kan om ønskelig bli direkteoverført (streamet) og gjort tilgjengelig så langt kapasiteten rekker.

Du kan vise din deltakelse gjennom å skrive en hilsen, tenne et lys, eller dele et hjerte på minnesiden for avdøde, når denne er opprettet.

Som etterlatt kan det være vanskelig å avvise folk som vil vise omsorg. Sorgsituasjoner medfører ofte tettere sosial kontakt, med flere mennesker, gjerne fra andre steder. Tiltakene ivaretar etterlatte – og alle andre involverte, inkludert oss i byrået.

Helsemyndighetenes anbefalinger

Tiltakene over er basert på helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, og bidrar til å redusere spredningen av koronaviruset. Tiltakene vurderes fortløpende.

Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

Oslo kommunes informasjon om koronaviruset på flere språk finner du her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-pa-flere-sprak/