Skal du i begravelse? 

Begravelser er fortsatt berørt av restriksjonene som vi alle er pålagt. Lokale forskjeller forekommer, men dette er hovedregelen:

Det skal være mulig med 1 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet, og det kan være maksimalt 200 besøkende. Besøkende fra samme husstand kan sitte tettere sammen. Medvirkende og utøvere telles ikke med i antallet.

Her finner du en oppdatert liste over seremonisteder i våre områder, med tillatt antall besøkende.

Myndighetene stiller krav om lister med navn på alle som deltar i seremonien. Dersom du ikke er forhåndspåmeldt kan du registere deg via en QR kode som henger ved inngangsdøren og som er trykket bak på gravferdsprogrammet. Vi kan hjelpe deg med dette på stedet. Denne registreringen gjelder også for deg som skal være med i minnesamværet etter seremonien. Det er bare fint om én person registerer flere deltagere fra samme følge.

Se avdødes dødsannonse og minneside for informasjon om påmelding og invitasjon til begravelsen.

Dørene åpnes for besøkende 30 minutter før seremonistart. Det er uansett fint om du møter i god tid. Antibac for vasking av hender vil plasseres ved inngangen.

Vi ivaretar personvernhensynet ved å makulere listen etter 10 dager.

Vi viser hverandre respekt ved å ikke håndhilse og klemme, men gjerne ved å gjøre en markering med hånden over hjertet. Et godt blikk sier mye.

Du kan ikke delta i seremoni:

  • dersom du er i karantene
  • dersom du har symptomer

Våre seremonier kan om ønskelig bli direkteoverført (streamet) og gjort tilgjengelig så langt kapasiteten rekker.

Du kan vise din deltakelse gjennom å skrive en hilsen, tenne et lys, eller dele et hjerte på minnesiden for avdøde.

Som etterlatt kan det være vanskelig å avvise folk som vil vise omsorg. Sorgsituasjoner medfører ofte tettere sosial kontakt, med flere mennesker, gjerne fra andre steder. Tiltakene ivaretar etterlatte – og alle andre involverte, inkludert oss i byrået.

Helsemyndighetenes anbefalinger

Tiltakene over er basert på helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Oslo kommunes informasjon om koronaviruset på flere språk finner du her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-pa-flere-sprak/