Skal du i begravelse? 

Begravelser er fortsatt berørt av restriksjonene som vi alle er pålagt. Lokale forskjeller forekommer, så sjekk hvilke regler som gjelder der dere skal ha seremonien.

Besøkende fra samme husstand kan sitte tettere sammen. Medvirkende og utøvere telles ikke med i antallet.

Det er nå flere steder det er påbudt med munnbind i seremonien. Oversikten kan du se her.

Her finner du en oppdatert liste over seremonisteder i våre områder, med tillatt antall besøkende.

 

Se avdødes dødsannonse og minneside for informasjon om påmelding og invitasjon til begravelsen.

Myndighetene stiller krav om lister med navn på alle som deltar i seremonien. De etterlatte reserverer plasser til de nærmeste først, så legges det ut en påmeldingsliste på minnesiden til avdøde. Der står det hvor mange plasser som er ledige.

Dersom du ikke er forhåndspåmeldt kan du registrere deg via en QR kode som henger ved inngangsdøren og som er trykket bak på gravferdsprogrammet. Vi kan hjelpe deg med dette på stedet. Det er bare fint om én person registrerer flere deltagere fra samme følge.

Dørene åpnes for besøkende 30 minutter før seremonistart. Det er uansett fint om du møter i god tid. Antibac for vasking av hender vil plasseres ved inngangen.

Vi ivaretar personvernhensynet ved å makulere listen etter 10 dager.

Vi viser hverandre respekt ved å ikke håndhilse og klemme, men gjerne ved å gjøre en markering med hånden over hjertet. Et godt blikk sier mye.

Du kan ikke delta i seremoni:

  • dersom du er i karantene
  • dersom du har symptomer

Våre seremonier kan om ønskelig bli direkteoverført (streamet) og gjort tilgjengelig så langt kapasiteten rekker.

Du kan vise din deltakelse gjennom å skrive en hilsen, tenne et lys, eller dele et hjerte på minnesiden for avdøde.

Som etterlatt kan det være vanskelig å avvise folk som vil vise omsorg. Sorgsituasjoner medfører ofte tettere sosial kontakt, med flere mennesker, gjerne fra andre steder. Tiltakene ivaretar etterlatte – og alle andre involverte, inkludert oss i byrået.

Helsemyndighetenes anbefalinger

Tiltakene over er basert på helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Oslo kommunes informasjon om koronaviruset på flere språk finner du her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-pa-flere-sprak/