Salmer

Salmer

Ved en begravelse eller bisettelse er det vanlig at det synges flere salmer i seremonien. Salmer er religiøse sanger som tilhører de kirkelige gudstjenestene, og er derfor også brukt i begravelser og bisettelser. For mange er dette en sentral del av en seremoni, hvor de skal bidra til å skape en ønsket stemning og gjerne gjenspeile den avdøde.

 

Salmer bidrar til å sette ord på følelser

Budskapene i en begravelse eller bisettelse blir ofte klarere når de ulike leddene i seremonien blir satt sammen i en meningsfylt rekkefølge. Dette gjelder også når man skal velge salmer, da de gjerne skal gi uttrykk for de følelsene og tankene man som etterlatt sitter med etter et dødsfall. En kirkelig seremoni har normalt to eller tre salmer som synges inne i kirken, og ved en begravelse er det i tillegg vanlig at det synges en salme ved graven.

 

Jølstad rådgir ved valg av salmer

Hvilke salmer som skal være en del av seremonien bestemmes og velges av de etterlatte. Noen ønsker at disse skal ha et budskap som samsvarer med anledningen, mens andre ønsker å velge noen som har en tilknytning og sier noe om den avdøde.

Under planleggingssamtalen kan våre gravferdskonsulenter være behjelpelige med å gi råd og hjelpe til med å finne salmer og musikk som passer til anledningen. Det finnes et bredt utvalg, der gravferdskonsulentene våre har god erfaring med salmer til begravelser og bisettelser, så hør gjerne med oss for råd.

 

Et utvalg salmer som kan synges i begravelser og bisettelser

Det er gjerne noen salmer som er oftere brukt i begravelser og bisettelser enn andre, og som man også kanskje har hørt i seremonier tidligere. Uavhengig av dette, er det like fint å velge noen som er lite brukte, som de som brukes mye. Nedenfor har vi samlet et utvalg salmer som er vanlige å synge i begravelser og bisettelser. En oversikt over alle våre forslag til salmer ved gravferd finner du her.

414 – Så ta da mine hender

651 – Kjærlighet fra Gud

666 – Å leva, det er å elska

818 – O bli hos meg! Nå er det aftentid

415 – Alltid freidig når du går

48 – Deilig er jorden

489 – Blott en dag, et ögonblick i sänder

819 – Bred dina vida vingar

342 – Amazing grace! How sweet the sound (Engelsk)

197 – Deg være ære

817 – Fager kveldsol smiler (Nynorsk)

494 – Jeg er i Herrens hender

 

Norsk salmebok (2013) har noen nyere salmer som ikke er så kjent, og derfor ikke velges så ofte. De er kanskje litt annerledes enn det vi kjenner fra eldre og mer benyttede salmer, men som uttrykker tanker og følelser som etterlatte ofte sitter igjen med etter å ha mistet en av sine kjære. Selv om melodien er ukjent kan det være fint å følge med på teksten i programheftet, kanskje med hjelp av en forsanger. Her er noen eksempler på salmer som ikke brukes så ofte, men som passer godt til begravelse og bisettelse.

870 – Din fred skal aldri vike

872 – Nå er livet gjemt hos Gud

873 – Nå åpner savnet sine øde vidder

875 – Alt ble med ett så stille

876 – Livet gitt og tatt tilbake

878 – Så stille vi går

Trenger du hjelp til å planlegge en begravelse?

Kontakt oss