Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Våre kurs og seminarer


Kurs for konfirmanter

Vi har lang erfaring med konfirmantundervisning. Så langt vi har kapasitet, kan vi bidra i ulike undervisningsopplegg.

Kurs for utdanningsinstitusjoner innenfor helse

Så langt vi har kapasitet til det kan vi delta med erfarne foredragsholdere fra vår kjede. Temaene handler generelt om gravferdskonsulentens yrkesutøvelse, men også mer spesifikke temaer som fremmede gravferdsskikker, stell og håndtering av avdøde, askespredning, hvem som har rett til å besørge en gravferd og lignende. Kursene tilpasses målgruppen og kan gjennomføres i mindre grupper i byrået eller på utdanningsinstitusjonen.

Seminar for samarbeidspartnere

Vi har gjennom flere år holdt seminar for samarbeidspartnere. Her samarbeider vi med eksterne foredragsholdere. Temaene har variert.