Å samles rundt gravstedet

Å samles rundt gravstedet

27. september 2021

Atle Skageng og familien har en fast tradisjon for å samles rundt gravstedet til de som har gått bort ved jul og bursdager. Skageng har hatt denne tradisjonen med seg fra da han var barn, og han mener at det å ha en fysisk grav å gå til for å mimre og fortelle historier, er verdifullt.

Han har helt siden han var liten hatt stor respekt for å besøke gravstedet til avdøde familiemedlemmer, og har fulgt tradisjonen i mange år og ført den videre til sine barn. Familien har faste tradisjoner for å samles rundt gravstedene i Oslo, Halden og Steigen, og dette er spesielt til jul og ved avdødes bursdager.

– Vi har en tradisjon for å samles rundt gravstedet på julaften, som hele familien tar seg tid til og der vi alle møtes. Det er en veldig betydningsfull tradisjon, der barn og barnebarn også er med og hvor vi holder en enkel minnestund. Det minner oss på hva vi er sammen som familie, og det blir ikke ordentlig jul før vi har vært på gravlunden, sier Skageng.

Gravstedet er en viktig videreføring av begravelsen som tradisjon, og der begravelsen lar oss ta avskjed, gir gravstedet rom for å kontinuerlig minnes de som har gått bort. Skageng husker fortsatt den ærverdige stemningen fra første gang han var med foreldrene på gravlunden og hvordan det gjorde inntrykk på ham.

– Jeg husker at foreldrene mine snakket med lave stemmer og det var litt andektig. De viste omsorg for graven og mintes sine på en fin måte. Jeg så at det var viktig for foreldrene mine og det satte sine spor i meg.

– Vi lever så lenge som vi blir husket.

Å besøke gravlunden skal ikke være bare sorg

Skageng forteller hvordan hans barn og barnebarn også opplever tradisjonen rundt å samles ved gravstedet som verdifull, og han påpeker at han håper at de neste generasjonene også vil se på møtepunktet ved gravstedet som et hyggelig og positivt sted. Han mener videre at det er pedagogisk viktig at de yngre generasjonene vet om familiens historie og hvor de kommer fra.

– Vi har aldri vært en stor familie, og det er nok grunnen til at gravstedet har blitt så viktig. Gjennom gravstedet får vi en nærere relasjon til hvor vi kommer fra og en tettere kontakt med de som er borte.

Skageng forteller at de deler historier og minner om de avdøde når familien samles ved gravstedet, og siden de alle har ulike type minner å fortelle om, blir man minnet på ting man har glemt.

– For meg er det aller mest hyggelig å samles rundt graven. Å besøke gravlunden skal ikke være bare sorg. Fortellingene vi deler er det viktigste, og mange av minnene vi har kan være både glade og morsomme. Jeg tenker at vi lever så lenge som vi blir husket, sier Skageng.

 

La barn spille en viktig rolle i tradisjonen

Å samles rundt et gravsted gir i likhet med begravelsen en anledning til å stoppe opp i en hektisk hverdag og reflektere. Skageng har alltid synes at gravlunden har vært vakker å gå på, og at det er en helt spesiell ro i disse omgivelsene. Familien har med symbolske elementer som de legger på graven, og de passer på at alle har sin funksjon i samlingen – også de minste.

– Barna tar med skjell de har plukket, tegninger de har laget, og de får tenne faklene og legge på kransen. Det er viktig å la dem være aktivt med i stunden slik at det blir en hyggelig opplevelse for dem også, sier Skageng.

Han forteller videre at det er noe helt spesielt med å ha en fysisk grav å gå til, for å dele historier samlet som familie. De fordeler også oppgavene med gravstell og sender hverandre bilder av de stelte gravene.

– Vi prøver å ha et personlig gravsted, med en gravstein som reflekter den avdøde, og minneord og blomster som avdøde likte, avslutter Skageng.

Relaterte artikler