Tilrettelegging og elementer ved seremonien

Tilrettelegging og elementer ved seremonien

6. september 2021

Kristin Hammersmark Steen vokste opp med en far i gravferdsbransjen, og har alltid hatt et naturlig forhold til den siste avskjed. Som gravferdskonsulent i Jølstad, tilrettelegger hun alt fra syninger til selve gravferden. Hun er opptatt av hvordan etterlattes behov og ønsker endrer seg, og hvordan man skal imøtekomme dette.

Kristin Hammersmark Steen er gravferdskonsulent og driftsleder hos Jølstad, har jobbet som gravferdskonsulent i over 17 år, og har hatt en tilknytning til begravelser så lenge hun kan huske. Med en far i gravferdsbransjen ble hun tidlig introdusert for det seremonielle aspektet ved døden.

– Begravelser er det viktigste ritualet vi har. Etter å ha jobbet med dette i mange år, ser jeg at begravelser er et universelt ritual uavhengig av alder, bakgrunn, situasjon og religion. Det å ta avskjed med en som dør er felles for alle kulturer. I en begravelse kan du gi uttrykk for takknemlighet overfor den som er borte, sier Kristin.

Hun forteller at hennes kunnskap og erfaring etter mange år som gravferdskonsulent, bekrefter hvor viktig dette ritualet er for de etterlatte.

– Jeg opplever at det er viktig for folk å ta avskjed. Det ligger til grunn for jobben jeg gjør hver dag, at dette er viktig og meningsfullt. Det er spesielt kontakten med de etterlatte som gjør jobben verdifull. Når vi får tatt avskjed på en ordentlig måte, kan livet videre bli litt lettere.

Kristin begynte i Jølstad da hun var i tenårene, der hun hjalp til med kontorarbeid og tok telefonen. Da hun ble eldre tok hun utdannelse som fysioterapeut, men jobbet fortsatt innimellom hos begravelsesbyrået. Etter hvert innså hun at jobben som gravferdskonsulent passet godt for henne, da oppgavene var varierte og føltes mer meningsfulle.

– Det ligger til grunn for jobben jeg gjør hver dag, at dette er viktig og meningsfylt.

Gi folk muligheten til å stille opp og vise sin støtte

Kristin forteller at gravferdskonsulentene snakker med de etterlatte om de ønsker å se avdøde, og at de aller fleste gir tilbakemelding om at det var en god opplevelse.

– Enkelte kan være i tvil, men om man er usikker på om man vil ha syning så kan det være lurt å gjøre det for å unngå og angre etterpå. Det er en tøff påkjenning å se en av sine kjære på denne måten, og det er mange måter å tilrettelegge en syning på som gjør at det kan være verdifullt for de etterlatte, sier Kristin.

En annen ting noen etterlatte lurer på, er hvem man skal invitere i begravelsen.

– Gi folk muligheten til å stille opp og gi sin støtte. Det er ikke alltid lett å kjenne til alle relasjonene til avdøde, men ved å annonsere dødsfallet får de som ønsker det muligheten til å møte. Mange kan nås gjennom publisering av dødsannonsen på en minneside på nett eller ved deling i sosiale medier, sier Kristin.

 

Hvor personlig kan man gjøre seremonien?

Når det gjelder å gjøre begravelsen personlig, er det viktig å tenke på hva som er viktig for deg i utformingen av seremonien. Kristin anbefaler å være åpen for alle muligheter, og spørre; Hvor personlig kan man gjøre seremonien?

– Tør å være personlig. Ved å formidle avdødes eller egne ønsker, får man en bedre og mer autentisk opplevelse av gravferden. Man må ikke gjøre ting pompøst eller spesielt for at det skal være en fin seremoni.

Kristin forteller videre om seremonier hun har vært en del av, der de etterlatte ønsket å dekorere kisten selv. Barnebarna tegnet og satte da sine håndavtrykk på kisten. Hun trekker også frem en seremoni for et lite barn, der de holdt begravelsen ute, ved utsikt overkirkegården. Søsknene hadde på seg blomsterkroner som de la på kisten.

 

Hvordan håndteres familier i konflikt?

Selv der en person har vært utfordrende eller der relasjonen har vært komplisert, kan det være betydningsfullt å få gjennomført en verdig avskjed for å bearbeide de følelsene man sitter igjen med. Når et liv er over er det godt å få satt et punktum.

– Vi opplever at etterlatte har behov for hjelp med å formidle situasjonen og tankene, slik at deres ønsker og behov blir tilrettelagt på best mulig måte. Det er viktig for oss at alle får tatt en god avskjed, som kanskje blir en bedre opplevelse enn det man hadde sett for seg, sier Kristin.

Konflikt i en familie er krevende for de involverte. Et dødsfall kan både dempe og forsterke motsetninger. Kristin forteller at gravferdskonsulentene alltid prøver å hjelpe familien til enighet og finne løsninger som alle kan leve med. Hun påpeker viktigheten av å gjøre det man kan for å være sammen om avskjeden for å ikke gjøre begravelsen verre.

– Det er viktig å ikke ta forhastede avgjørelser. Det er derfor gravferdskonsulentene er til, for å bistå med råd og hjelp. Da slipper man å stresse avgjørelser som man kanskje ikke klarer å ta i en tidlig fase, og som man gjerne i ettertid skal kunne se tilbake på som kloke og gode.

 

Filming av begravelsesseremonien

Som gravferdskonsulent er det også viktig å tenke på utvikling og nye muligheter innen gravferden, slik at valgmulighetene til de etterlatte blir så gode som mulig. Kristin forteller at hun er opptatt av hvordan de etterlattes behov og ønsker endrer seg og hvordan hun som gravferdskonsulent best kan imøtekomme det. Som resultat av samfunnets økte fokus på digitalisering, er det etterspørsel etter flere tjenester som møter dette behovet. En slik ny tjeneste innen begravelser er filming av seremonien. Kristin forteller at dette er noe de ser mye av og at de opplever at mange har glede av dette.

– Denne muligheten er til stor verdi for de som bor langt unna eller av helsemessige grunner ikke får vært til stede under seremonien, eller hvis det er et brått dødsfall som skjer mens noen er på reise.

Kristin påpeker at man får en helt spesiell kontakt med de man hjelper som gravferdskonsulent, og at det er viktig at jobben hun gjør er god og oppleves som trygg. Tilbakemelding fra de etterlatte om at de er fornøyde med seremonien blir hun glad for å høre.

– Målet er at avskjeden blir som de etterlatte har ønsket seg og et bra minne de kan ta med seg videre. Det er et privilegium å få bidra med noe som er så viktig og verdifullt for noen, avslutter Kristin og smiler.

 

Råd for deg som skal planlegge en begravelse

Alle opplever det å miste noen og begravelser er et ritual som alle må forholde seg til på et eller annet tidspunkt i livet. Det er mye som skal bestemmes, som syning eller ikke, hvem som skal inviteres og om seremonien skal direkteoverføres.

Begravelsesseremonien gir oss anledning til å ta ordentlig avskjed med den avdøde. For mange er det viktig å få tatt avskjed, og når vi får tatt avskjed på en ordentlig måte, kan livet videre bli litt lettere. Syning er en del av denne avskjedsprosessen.

Ut fra hva slags situasjon de etterlatte er i og hvordan avdøde gikk bort, kan det variere om de etterlatte ønsker syning eller ikke. Uavhengig av om man har hatt god tid til å forberede seg på dødsfallet eller om det har skjedd brått, kan ønsket om å se den avdøde fullt være til stede. Der noen ønsker å stå på avstand under en syning, har andre behov for å gå frem og kanskje legge et minne i kisten. For enkelte kan det også være verdifullt å få tid i fred og ro med lukket kiste. Under en syning ser man den døde med egne øyne, og det gir mindre rom for forestillinger og fantasier. Syning kan på den måten være en viktig del av sorgprosessen.

En annen ting mange etterlatte lurer på, er hvem man skal invitere i begravelsen. Vi anbefaler å gi folk muligheten til å stille opp og gi sin støtte. Det er ikke alltid lett å kjenne til alle relasjonene til avdøde, men ved å annonsere dødsfallet får de som ønsker det muligheten til å møte. Du trenger da heller ikke tenke på om det var noen du glemte å invitere.

Når det gjelder å gjøre begravelsen personlig, er det viktig å tenke på hva som er viktig for deg i utformingen av seremonien. Hvordan kan dere sette deres preg på seremonien slik at det blir et fint minne? Musikk i begravelser er et element som mange velger ut fra en personlig tilknytning.

Musikk kan ha stor virkning i en seremoni ved å komplettere det som sies, og underbygger en følelse og en stemning. Noen ganger kan også musikk fylle rom der det er vanskelig å si noe.

Som resultat av samfunnets økte fokus på digitalisering, er det etterspørsel etter flere tjenester som møter dette behovet. En slik ny tjeneste innen begravelser er filming av seremonien. Dette er noe vi ser mye av og opplever at mange har glede av dette. Det gjøres gjennom en direkte overføring eller opptak av seremonien. Jølstad har kompetanse på dette og har en egen teknisk avdeling som bistår ved filming.

6 råd for planlegging av en begravelse

  • Vær raus. Husk at alle som har hatt en relasjon til avdøde kan ha behov for å ta sin avskjed. Prøv å se forbi eventuelle uoverensstemmelser og konflikter akkurat denne dagen.
  • Gjennomfør syning hvis du er i tvil – det er bedre å ha gjort det enn å angre. Spør om råd.
  • Annonser dødsfallet og tidspunktet for seremonien. Del gjerne minnesiden med den digitale dødsannonsen via sosiale medier, f.eks. Facebook. Slik gir du alle som ønsker å delta i begravelsen muligheten til å stille.
  • Formidle dine egne og avdødes ønsker for gravferden, og tør å være personlig. Spør hvor alternativt man kan tenke og velg en variant som vil være minnerik for dere. Husk at det er flere seremoniformer og mange måter man kan ta avskjed på.
  • Tenk gjennom om du ønsker at begravelsesseremonien skal filmes. Da får de som av ulike grunner ikke kan være fysisk til stede, likevel tatt del i seremonien. Det kan også lages en liten oppsummering av seremonien som det kan være godt å se på siden.
  • Husk at verdigheten ved en avskjed ikke har noe å gjøre med hvor mye det koster.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler