Den digitale minnesiden – hva er det?

Den digitale minnesiden – hva er det?

9. desember 2019

I dag tilbyr de fleste begravelsesbyråer en digital offentliggjøring av dødsbudskapet i form av en digital annonse, dødsprofil eller minneside. Her åpnes det for at familie og venner kan møtes i felles sorg over den avdøde, dele minner og utveksle informasjon om gravferden.

Hvorfor ha informasjon om dødsfallet på nett?

Det er flere fordeler med en digital offentliggjøring av et dødsfall. Man kan få laget en annonse til en minneside som åpner opp for at folk kan legge inn hilsener eller bare tenne et digitalt lys som symbol på medfølelse. Dersom man ønsker, er det også mulig å offentliggjøre informasjon, bilder, videoer og programmet fra begravelsen og minneboken på denne siden.

Vi i Jølstad begravelsesbyrå har fått tilbakemeldinger på at det er mange etterlatte som synes at det er godt å kunne henvise praktiske spørsmål som gjerne kommer på telefon over til minnesiden. I motsetning til en avisannonse som ofte er kostbar og bare gir begrenset tilgang til informasjon, har en minneside liten eller ingen kostnad, og har heller ingen tidsbegrensning. Ofte vil man samtidig slette avdødes sosiale profiler.

 

«Ingen kommer til å bruke minnesiden»

I enkelt tilfeller kan det virke som at det ikke er noen som har brukt en minneside. Det betyr ikke nødvendigvis at få personer bryr seg om avdøde i forhold til en side med mange kommentarer og lys. Hjelp fra familien bidrar nok ofte til at flere velger å benytte seg av dette.

Det er ikke alle besøkende som velger å legge igjen spor av at de har besøkt siden. Kanskje er vedkommende en gammel klassekamerat eller en nabo som bare søker bekreftelse, og som ikke føler for å skrive noe. Det kan også være en forhenværende arbeidskollega som har hørt et rykte og søker informasjon om gravferden for å delta i den. Hvis ingen andre har skrevet før, kan det gjøre at besøkende føler seg ubekvemme ved å være den første til å legge igjen en hilsen. Årsakene kan være mange.

 

Fordeler for fremtidig slektsforskning

Har du tenkt på hvor fint det hadde vært om man kunne gå inn på en slektning sin minneside for 100 eller kanskje 200 år tilbake? Kanskje se bilder, begravelsesprogrammet, taler og fine ord av familie og venner?

I dag vet vi fortsatt ikke hva av minnesidene kan resultere i. Sannsynligvis vil man i fremtiden sette stor pris på de sidene man i dag oppretter. Selv om mye i dag digitaliseres, er det ofte vanskelig å innhente informasjon fra det offentlige. Videre begrenser nok dette seg til det man kan finne i folkeregisteret. Derfor kan man tenke at det vi produserer av minnesider i dag vil gi våre etterkommere mye verdifull informasjon i søket på sine røtter i senere generasjoner.

 

Besøk minnesidene

Relaterte artikler