Dødsannonsen bekjentgjør en persons bortgang

Dødsannonsen bekjentgjør en persons bortgang

6. mai 2020

Når noen dør, er det vanlig at dette kunngjøres i en eller flere lokalaviser, nettavis, samt på en digital minneside. Å gjøre en persons bortgang kjent kan være viktig ovenfor slektninger, venner, naboer, kollegaer, skolevenner og andre bekjente. Det er likevel ingen plikt å annonsere et dødsfall, og i noen tilfeller ønsker ikke familien å gjøre dette – noe som skal respekteres.

Hvordan skrive en dødsannonse?

En dødsannonse utformes med ønsket informasjon om den avdødes bortgang sammen med en hilsen fra de etterlatte. Innholdet består gjerne av et ønsket symbol (ofte tilknyttet livssyn), avdødes roller og familieforhold, navn, fødselsdato og dødsdato, tid og sted for begravelse og eventuelle ønsker for donasjon. Her kan man også ved ønske sette inn et kort dikt, visdomsord eller lignende.

Valgene man gjør for formuleringen av innholdet bidrar til å gi de som leser annonsen et bilde av den avdøde og årsaken til bortgangen. Utformingen kan også hjelpe de etterlatte med å sette ord på de følelsene man har i forbindelse med dødsfallet.

De ulike avisene har en egen, fast mal på hvordan annonsen kan utformes i deres avis. Vi i Jølstad begravelsesbyrå er behjelpelige med å utforme, skrive og sette opp dødsannonsen. Med tilknytning til et utformingsverktøy, kan annonsen utformes slik de etterlatte selv ønsker. For noen kan det være vanskelig å vite hva man skal skrive, og vi er derfor også behjelpelige med å huske alle familieforhold, komme med forslag til formuleringer, dikt, salmer og generelt oppsett.

Nærmere veiledning til utforming av dødsannonsen finner du her.

 

Annonsering av dato og sted for seremoni

Det er opp til de etterlatte å bestemme om det i dødsannonsen skal annonseres dato og sted for begravelsen. Når det blir annonsert hvor og når begravelsen skal finne sted, er dette en offentlig handling, og alle som ønsker å delta i begravelsen er derfor velkomne. I noen tilfeller er det ønskelig at begravelsen kun skal være åpen for de nærmeste. Her deler de etterlatte informasjon om dato og sted kun med de det er ønskelig at skal delta, og dødsfallet kan derfor alternativt kunngjøres etter at selve begravelsen har funnet sted. Ved publisering av dødsannonse etter seremonien, kan det her informeres om at begravelsen har funnet sted i stillhet med kun de nærmeste til stedet.

 

Når blir dødsannonsen publisert i avisen?

I de tilfellene der det skal blir annonsert dato og sted for begravelsen, bør dødsannonsen trykkes så snart dette er bestemt. Dette er for at alle som ønsker å være til stede under begravelsen skal ha mulighet til å få informasjon om dødsfall og begravelsesdato i god tid. Dersom seremonien skal finne sted i stillhet, settes annonsen inn en av de første dagene etter at seremonien har funnet sted.

 

Hvor mye koster dødsannonsen?

Kostnadene har lokale variasjoner og baserer seg på hvilken avis man ønsker å sette inn annonsen i. Hvor mye innhold man ønsker påvirker også kostnadene, da man gjerne også betaler for størrelsen på annonsen.

For informasjon om kostnadene til de enkelte lokale avisene, kan du se prislistene til de ulike kontorene våre. Velg kontoret som er nærmest deg, eller kontoret nærmest hjemstedet til den avdøde, og klikk deg inn på “se vår prisliste” for informasjon. En digital annonse koster i mange tilfeller mindre enn å sette den inn i avisen.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler