«Digitale gravlys» er ny juletrend

«Digitale gravlys» er ny juletrend

28. desember 2016

Å minnes de døde med lys blir snart like vanlig på internett som på graven. Besøk på digitale minnesider vil passere 2 millioner i år. I julen er det ventet rekordbesøk.

Bruken av minnesider har økt med 70 prosent siden juni, viser tall fra Jølstad og Adstate, som leverer minnesider til gravferdsbransjen. Mange skriver minneord, mens andre tenner lys.

Trend

– Vi ser en trend som peker mot større åpenhet for sorg og ettertanke i digitale medier. Besøkstallet på minnesidene nærmer seg tallet for samlet besøk på de fysiske gravstedene på landets gravlunder, sier administrerende direktør i Jølstad, Jan Willy Løken.

Tradisjonen med å tenne gravlys for de døde ble for alvor en folkelig aktivitet etter at kong Olav døde i 1991. Etter dette er det stadig vanligere å se opplyste gravlunder på kirkegårdene rundt omkring i landet. Lystenning er opprinnelig en katolsk skikk, og møtte visstnok motstand i den norske kirken til midten av forrige århundre.

Mellommenneskelig

– Digital medfølelse eller oppmerksomhet kan aldri erstatte mellommenneskelig omsorg og dialog, men det er et fint supplement. Mange synes det er vanskelig å uttrykke seg omkring død og savn, og for dem kan omsorg via minnesider på nett være en enklere måte å si at de tenker på de etterlatte og den avdøde, sier Løken.

Ikke overraskende er det i forbindelse med dødsfall hvor avdøde er yngre, at det er størst trafikk til de digitale minnesidene, men tendensen er like fullt økende i alle aldersgrupper.

– Vi tror at minnesidene etter hvert får mye av den samme funksjonen som en gravstøtte i tillegg til at det er et digitalt møtested for de sørgende og etterlatte, sier Løken.

Se artikkel fra forskning.no om digitale gravlys

Relaterte artikler