Dødsfall ved livets begynnelse

Dødsfall ved livets begynnelse

Av Eli Riefling Ree

4. desember 2019

Når et barn dør i mors liv eller kort tid etter fødselen, er det mange forventninger og håp som faller i grus. I stedet for å starte på et liv sammen med barnet, blir det et farvel.

Tilretteleggelse etter behov og ønsker ved avskjed med barn

Å ta avskjed når man har mistet et barn, er det første skrittet på veien videre. Hvordan denne avskjeden skal være, er opp til de etterlatte å bestemme. Behovene er ulike, og vi er opptatte av å etterkomme individuelle ønsker.

Noen ønsker å stelle barnet og legge det i kisten selv, mens andre ønsker at gravferdskonsulenten eller helsepersonell skal gjøre det. Noen ønsker å ha kisten hjemme en stund eller vil kjøre kisten selv. Andre ønsker at gravferdskonsulenten skal gjøre det.

 

Ulike valg for minnestund og seremoni

For mange velges det å holde en minnestund for de nærmeste i sykehusets kapell, eller en annonsert begravelse for barnet i kirke eller seremonirom. Noen ønsker begge deler. Dersom begravelsesseremonien er i et kirkerom, er det noen rammer å holde seg innenfor, men ellers er det ingen formelle krav til hvordan den skal være.

Ikke alle velger et kapell eller seremonirom heller, kanskje er det riktigere å ha avskjedsstunden ute i naturen eller i en hage. Kisten kan pyntes med blomster fra hagen eller kanskje fra skogen. De etterlatte kan gjøre det selv, eller overlate det til en av våre blomsterdekoratører.

 

Programhefter og sang til seremonien

Hvis det skal trykkes programhefter, er det ulike motiver og utforminger å velge mellom. Det kan gjerne være med bilder eller tegninger, og kanskje med avtrykk av en hånd eller fot. Er det flere barn i familien, vil de kanskje lage en tegning til programmet eller på blomsterbånd, eller kanskje på selve kisten.

Vi har forslag til spesielt egnede sanger og salmer, og kan formidle sangere og/eller musikere som med sin spesielle formidlingsevne vil bidra til at det blir en så god avskjed som mulig.

Det er mange muligheter, og for oss er det viktig at de etterlatte kan gjøre sine egne valg. Vi har lang erfaring med å bistå familier med avskjedsseremonier for dødfødte babyer og barn.

Få mer informasjon om hva du gjør når et barn dør.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler