Etterlatte dyr – omsorg for våre firbente venner etter døden

Etterlatte dyr – omsorg for våre firbente venner etter døden

5. juli 2023

Vi knytter ofte sterke bånd til dyrene våre, og de blir en viktig del av familien. Men hva skjer når en person dør og etterlater seg for eksempel en hund eller en katt? Hvordan blir de ivaretatt etter dødsfallet, og hvilke alternativer finnes for å sikre at de blir tatt vare på videre i livet? Heldigvis finnes det flere omsorgsfulle alternativer for å sikre at våre firbente venner blir tatt godt hånd om.

1. Overføring til familiemedlemmer eller venner

Det mest ideelle scenarioet, og den første løsningen man ofte ser til, er at et familiemedlem eller en nær venn av avdøde tar vare på dyret. Dersom avdøde hadde et godt sosialt nettverk, er det sannsynlig at noen fra denne kretsen vil være villige til å gi det et nytt hjem. Det kan være en søster, bror, forelder eller en nær venn som er glad i dyret. For mange er dyrene etter avdøde også gode minner man ønsker å ta med seg videre i livet.

 

2. Omsorg gjennom dyrebeskyttelsesorganisasjoner

Hvis det ikke er noen familiemedlemmer eller venner som har mulighet til å ta seg av dyret, kan man kontakte lokale dyrebeskyttelsesorganisasjoner, som Dyrebeskyttelsen og Foreningen for omplassering av dyr. Disse organisasjonene har ofte ressurser og erfaring med å finne nye, kjærlige hjem til dyrene. De kan hjelpe med å formidle kontakt mellom dyreeiere og potensielle adoptivfamilier eller finne midlertidige fosterhjem inntil et permanent hjem kan bli funnet.

 

3. Juridisk omsorg gjennom testamente

En annen måte å sikre dyrenes fremtid på er å inkludere dem i testamente, der man uttrykker ønsker om hvem som skal ta vare på dyret etter at man går bort og eventuelt legge til økonomisk støtte for omsorgen til dyret.

Merk at det er krav til et testamente for at det skal være gyldig. Bor du i utlandet kan det også være varierende krav fra land til land. Om du vurderer alternativet om å gi juridisk omsorg til dyret gjennom testamente, kan det være nyttig å konsultere en advokat som kan bistå, sånn at du sikrer at testamentet er gyldig.

 

Sørg for dyrenes fremtidige velferd

Hvordan vi håndterer omsorgen for etterlatte dyr sier mye om vårt samfunns verdier. Dyr er levende vesener som trenger kjærlighet, omsorg og stabilitet. Når deres eiere dør, mister de ikke bare deres primære omsorgsperson, men også deres hjem og den rutinen de er vant til. Det er derfor viktig at eiere av dyr planlegger fremover for deres fremtidige velferd. Diskuter planer med familiemedlemmer, venner eller dyrevernsorganisasjoner.

 

Kontaktinformasjon til Dyrebeskyttelsens lokalavdelinger

Kontaktinformasjon til Foreningen for omplassering av dyr

Relaterte artikler