Hvordan foregår en kirkelig begravelse?

Hvordan foregår en kirkelig begravelse?

1. juni 2023

Kirkelig begravelse er den vanligste typen begravelsesseremoni vi har i Norge. Men hva skjer egentlig i en kirkelig begravelse eller bisettelse, og hvilke muligheter finnes for å sette et personlig preg på seremonien?

Fast innhold i en den tradisjonelle kirkelige begravelsen

I en tradisjonell kirkelig begravelsesseremoni følger man vanligvis en fastsatt rekkefølge av ulike elementer. Denne rammen kalles liturgi, og er ment for å hedre den avdøde og gi trøst til de etterlatte i en kristen sammenheng. Det er som regel presten som er liturg og som dermed leder seremonien.

Det hele begynner med klokkeringing og inngangsmusikk, etterfulgt av salmesang. Deretter ønsker presten forsamlingen velkommen og ber en bønn, før det holdes minneord om den avdøde. Etter dette synges det en salme eller spilles musikk, før det leses en tekst fra bibelen.

Deretter følger en ny salme, før presten taler til minne om den avdøde. Deretter følger forbønn, en bønn utført av presten til Gud på vegne av den avdøde og de etterlatte.

Etter forbønnen synges det en ny salme eller en annen form for musikkinnslag. Kisten bæres deretter ut med utgangsmusikk, før forsamlingen forflytter seg til gravplassen.

På gravplassen synges det en salme eller et salmevers, og det leses en tekst fra bibelen. Heretter følger en bønn. Kisten senkes så ned i graven, og presten utfører jordpåkastelse.

Før seremonien avsluttes med en avslutningssalme eller et salmevers, sier presten velsignelsen.

 

Hva skiller begravelse fra bisettelse?

En bisettelse innebærer at avdøde kremeres, og det vil dermed gjennomføres en urnenedsettelse ved en senere anledning. Dette skaper naturlig nok noen forskjeller mellom hvordan en begravelse og en bisettelse avsluttes.

Der jordpåkastelsen i en begravelse foregår når kisten er ved gravplassen, finner den i en bisettelse sted inne i kapellet. Som i en begravelse sier presten den samme velsignelsen, før det avsluttes med en salme eller et annet musikkinnslag. Og dersom kisten ikke er blitt senket i kapellet, blir den så båret ut av kirken til utgangsmusikk.

 

Rom for egne innslag og å sette et personlig preg

Selv om en kirkelig begravelse foregår innenfor noen satte rammer, er det innenfor disse rammene også rom for at de etterlatte deltar aktivt i planleggingen og får sette et personlig preg på seremonien.

Dersom man ønsker bidrag fra familie og venner i form av for eksempel en tekst eller musikk, kan dette avtales på forhånd. Salmer kan velges fritt fra Norsk salmebok, og det er åpent for andre typer musikkinnslag, så lenge dette godkjennes av kirkemusikeren på forhånd. I tillegg kan etterlatte selv få holde minnetaler, lese dikt og hilsninger i seremionien om det er ønskelig.

Den som planlegger begravelsen, kan også selv bestemme hva slags dekorasjon som skal være rundt kisten og hvilket uttrykk som er ønskelig i kirkerommet.

 

Vi hjelper deg med planleggingen

Vi har alle ulike behov for planlegging og gjennomføring av en begravelse. Der noen ønsker å sette mest mulig personlig preg på seremonien, er det andre som finner ro og trygghet i at mange av rammene er satt. Uansett hvilke ønsker du har for avskjeden, bistår våre gravferdskonsulenter deg. Ta kontakt med ditt nærmeste Jølstad-byrå for å avtale en planleggingssamtale, eller om du har noen spørsmål.

Ta kontakt med oss

Relaterte artikler