Hvordan skrive et testament?

Hvordan skrive et testament?

14. september 2023

Et testament er et dokument som beskriver hva man ønsker at skal skje med ens verdier og eiendeler etter at man dør. Et godt utformet testament bidrar til å sikre egne ønsker for arven, og kan også bidra til å unngå eventuelle uenigheter og konflikter blant arvinger, samtidig som det gir muligheten til å etterlate en varig arv. Her er noen viktige punkter å tenke på dersom du skal skrive et testament.

Hvorfor er det viktig å skrive et testament?

For mange er hovedgrunnen til å skrive et testament å sikre at deres ønsker blir fulgt etter deres bortgang. Dersom man ikke har skrevet et testament vil arven bli fordelt i henhold til den norske arveloven. Der dette kanskje er tilstrekkelig for mange, kan det for noen være noe annet enn det de selv har sett for seg.

Å skrive testament kan for eksempel være spesielt viktig for samboere, som har begrensede arverettigheter i Norge, eller for de med særkullsbarn. Å skrive et testament sikrer også at arveprosessen går så smidig som mulig, da det reduserer mulige konflikter mellom arvingene samtidig som det sørger for at arvelaters vilje blir oppfylt.

 

Hvem bør skrive et testament?

Selv om mange tenker at testamenter er for de med stor formue eller mange store verdier, kan alle dra nytte av et. Har du spesielle gjenstander, eiendeler eller ønsker knyttet til hvordan ting skal fordeles, bør du absolutt vurdere det. Det er spesielt relevant for:

 • Ugifte partnere og samboere som ønsker å sikre hverandres rettigheter.
 • Personer med særkullsbarn.
 • De som ønsker å etterlate en arv til veldedige organisasjoner, kulturelle prosjekter eller som bidrag til forskning. Et testament sikrer at ønsker om slike bidrag blir oppfylt.
 • De som bor i eller eier eiendom i utlandet, da regler for arv kan variere fra land til land.

 

Regler og krav til gyldig testament

Å skrive et testament er en viktig beslutning, og det er derfor essensielt å sørge for at dokumentet er juridisk bindende og gyldig.

Dette gjør at vi kan være hundre prosent sikre på at ønskene våre blir respektert etter at vi har gått bort. For å sikre at vår vilje blir fulgt er det derfor noen regler man må følge når man skal skrive testament:

 • Først og fremst må testamentet være skriftlig. Det er viktig å presisere at muntlige avtaler eller instruksjoner ikke vil bli ansett som gyldige testament.
 • I testamentet må det også tydelig komme frem at det er nettopp et testament, slik at det ikke forveksles med andre dokumenter eller notater. Dette betyr at testamentets overskrift eller innledning bør være helt klart og utvetydig vise at det her er snakk om et testament.
 • Pliktdelsarv er en viktig del av arveloven i Norge. Denne sikrer at nære familiemedlemmer får sin rettmessige andel av arven. Livsarvinger, som barn og barnebarn, har for eksempel krav på to tredjedeler av formuen til arvelateren, men med visse øvre grenser.
 • Testator må være i stand til å forstå innholdet og betydningen av dette. Testator er det samme som arvelater. Dette kravet påser at testator er i en tilstand hvor vedkommende kan ta gjennomtenkte avgjørelser. Vitner bør i påskrift på dokumentet opplyse om testator var ved såkalt sans og samling og at testamentet ble opprettet av fri vilje.
 • Å ha to vitner over 18 år som ikke selv er arvinger eller har en nær kobling til noen som er det, er derfor et helt essensielt krav. Disse vitnene skal som nevnt bekrefte at testamentet ble opprettet av fri vilje og at testator på signeringstidspunktet var i en bevisst tilstand.
 • Datering av testamentet er ikke et strengt krav, men det er sterkt anbefalt å gjøre dette. Skulle det skrives flere testament, vil alltid det nyeste være det gjeldende.

 

Skrive testament – hvordan går man frem?

Det aller første man bør gjøre når man skal skrive testament, er å få fullstendig oversikt over alle eiendeler og verdier. Dette kan for eksempel være:

 • Bankinnskudd
 • Eiendommer
 • Verdipapirer
 • Smykker
 • Kunstverk

Deretter anbefales det å snakke med de nærmeste, altså de som i fremtiden vil arve noen av disse eiendelene og verdiene. Dette kan bidra til endringer i testamentet som reflekterer alles behov og ønsker.

Eiendeler og verdier bør også fordeles prosentvis, da verdien av disse kan endre seg over tid. Slik sikrer man at arven blir fordelt i en mengde som er konstant.

Deretter må man sikre at skrivingen av testamentet følger reglene som er nevnt over, før det blir lagt til oppbevaring på et sikkert sted. Den aller beste måten å oppbevare et testament på, er ved å levere det til tingretten. Testamentet kan også oppbevares hjemme eller andre steder, men du må være sikker på at det blir funnet etter at du har gått bort.

Det er til slutt verdt å nevne at selv om alle myndige personer over 18 år kan skrive sitt eget testament, er det noen fallgruver og juridiske finesser man gjør lurt i å ta hensyn til. Et testament er et svært viktig dokument som til syvende og sist skal sikre at arv blir rettferdig fordelt og i tråd med testators ønske. Dersom man er usikker, kan det derfor være lurt å få bistand av en advokat.

 

Ønsker du å få bistand fra en advokat, kan du blant annet finne en advokat i ditt fylke i Advokatforeningens oversikt.

Les mer om arveoppgjør og skifte

Relaterte artikler