Vask og vedlikehold av gravstein og gravsted

Vask og vedlikehold av gravstein og gravsted

14. mars 2024

Å ta vare på et gravsted og gravstein er en viktig del av å hedre minnet til en som har gått bort. Står du som ansvarlig for et gravsted, har du plikt og rett til å sørge for stell av dette. Det inkluderer regelmessig vedlikehold og rengjøring for å sikre at gravstedet ser verdig og respektfullt ut.

Hvorfor vedlikeholde og vaske gravstein og gravsted?

Gravsteiner og gravsteder blir gradvis påvirket av både vær og vind i løpet av de ulike sesongene, der spesielt gravsteiner raskt blir preget av forurensing, lav, mose og grønske. Det må derfor utføres jevnlig vedlikehold for å holde gravstedet pent.

Alle har ulike preferanser for hvordan et gravsted og gravsteinen skal se ut. Noen synes det er fint at det viser preg av å bli gammelt og at det blir ett med naturen, mens andre ønsker at steinen og gravstedet skal være rent og fritt for mose og annet preg fra naturen.

 

Vask av gravstein

Gravsteinen bør rengjøres skikkelig to ganger i året, gjerne om våren etter at vinteren trekker seg tilbake, og om høsten. Er gravsteinen plassert under et træ eller ved busker, kan gravsteinen med fordel vaskes oftere, da gravsteiner i slike områder ofte blir mer og raskere preget av vær og vind. Det samme gjelder gravsteiner som står ved kysten, da det er miljøer med mye fukt, der blant annet mose trives veldig godt, noe som fører til at det raskere vil feste seg til gravsteinen.

Dersom det ventes med vask og vedlikehold av gravsteinen til det har begynt å gro godt med mose, lav og grønt, slik at røttene har fått satt seg fast i steinen, kan det bli vanskelig å få det bort og gravsteinen helt fin igjen. Jevnlig vedlikehold er derfor viktig.

Merk at nødvendigheten for type vedlikehold av gravsteinen varierer etter type stein og overflatebehandling.

Hvordan vaske gravstein?

Delvis polerte og upolerte gravsteiner

Delvis polerte og upolerte gravsteiner kan ha en ru overflate eller områder med både polerte og upolerte deler. Upolerte deler er mer utsatt for forurensning og værpåvirkning. Her kan du bruke en myk børste eller svamp med vann og et mildt rengjøringsmiddel. For de upolerte delene er det viktig å være forsiktig for å unngå å skade steinens naturlige tekstur.

Helpolerte gravsteiner

Helpolerte gravsteiner krever generelt mindre vedlikehold enn de som er delvis polerte og upolerte. Her kan smuss og skitt enkelt fjernes med en våt svamp, klut eller myk kost og eventuelt et mildt rengjøringsmiddel. Pass på å skylle steinen godt med vann etter bruk av såpe.

Liggende gravsteiner

Liggende gravsteiner får ofte mer oppsamling av skitt og rusk enn stående gravsteiner. Her blir også skriften ofte fylt med smuss. På disse type gravsteinene bør du skylle ofte over skriften med vann for å hindre oppbygging av smuss. Om skylling med vann ikke er nok kan du bruke en mykere kost og vann og skrubbe veldig lett over, men vær forsiktig så ikke bokstavene blir skadet.

Vasking av skrift og dekor

Skriften og annen dekor på gravsteiner tåler ofte ikke samme behandling som selve gravsteinen. For å vaske og vedlikeholde dette er det derfor viktig å bruke en ekstra myk kost og et mildt, egnet rengjøringsmiddel. Om skriften etter hvert blir mindre synlig eller har behov for å pusses opp, kan stenhugger hente inn gravsteinen for å legge ny lakk på bokstavene.

 

Generelt vedlikehold av gravstedet

Et gravsted har behov for jevnlig vedlikehold gjennom året for å holde det pent og ryddig. Her er det fint å holde ugress og visne planter unna ved å fjerne dette etter hvert som de dukker opp. Dette bidrar ikke bare til å holde gravstedet pent, det forhindrer også at skadedyr tiltrekkes området.

Har gravstedet planter eller busker som har blitt overgrodde, er det fint å få trimmet ned disse. Og har gravstedet vaser, statuer eller lykter, er det fint å få rengjort disse etter hvert som du ser at det er behov for det.

 

Står du som ansvarlig for et gravsted, har du også plikt og rett til å sørge for stell av dette. Dersom du ikke har mulighet til å stå for stell og vedlikehold på gravstedet selv, kan du få bistand til dette ved å inngå en gravstellavtale i den kommunen avdøde er gravlagt.

 

Se svar på ofte stilte spørsmål om gravsted

Relaterte artikler