Minnelund – stadig flere ønsker en felles grav

Minnelund – stadig flere ønsker en felles grav

3. februar 2020

Det er stadig flere som velger bort den tradisjonelle graven til fordel for en minnelund. I mange tilfeller er det avdøde selv som har ytret et ønske om å gravlegges i en felles grav. Dette er gjerne på bakgrunn av en bekymring for at ingen skal ha mulighet til å stelle graven etter at de har gått bort, eller for å frigjøre etterlatte fra arbeidet med en personlig gravplass.

Hva er en minnelund?

En minnelund er et felles gravsted der det ikke er mulig å sette opp egen gravstein, men et sted man kan minnes en eller flere avdøde. Dette gjør det mulig for de etterlatte å ha et sted å komme til, uten at det er noe press med å stelle graven og fylle på med blomster. Flere synes dette er en fin ordning.

En minnelund skal utformes slik at det er et tilbud for alle, noe som vil si at graven er tro- og livssynsnøytral. Hensikten er at det skal være et sted for ro og ettertanke, og et godt sted for de etterlatte å komme til. Ordningen er vanligst for urnenedsettelse, men noen steder tilbyr også et valg mellom urne og kiste.

Det skilles mellom navnet og anonym minnelund.

Minnelund markert med navn og dato

En navnet minnelund har et gravminne med navneplater for alle som ligger gravlagt på samme sted, der det er mulig å sette opp dato for fødsel og dødsfall. Minnelunden fungerer slik at gravplassforvaltningen sørger for felles beplanting, i tillegg til at det legges til rette for at de etterlatte kan sette fra seg egne blomster og lys. Graver som er plassert her kan også festes etter fredningstidens utløp.

Ukjent plassering av grav i anonym minnelund

For anonyme minnelunder er det ikke anledning til å sette opp navn og dato for fødsel og dødsfall, og det er heller ikke mulig å feste graven etter fredningstiden har utløpt. Her vil gravens plassering kun være kjent for gravplassmyndighetene. De etterlatte vil ikke ha mulighet til å være til stedet under begravelse eller urnenedsettelse, men vil få beskjed når urnen eller kisten er plassert.

 

Etterspørselen etter minnelunder i Norge har hatt en markant økning

Den siste tiden har minnelunder i Norge hatt en markant økning, noe som har ført til at nærmest halvparten av alle kommuner i Norge nå tilbyr dette på én eller flere kirkegårder. Grunnen til den økte etterspørselen kan ha bakgrunn for at folk flytter generelt mer nå enn tidligere. Dette fører til at det ikke alltid er slektninger som bor i nærheten som har mulighet til å stelle graven, som igjen gir bekymringer for at ingen kan ta seg av graven når man dør. I slike tilfeller er det fint å ha en ordning som bedre ivaretar den avdøde, samtidig som de etterlatte ikke trenger å ha dårlig samvittighet når de ikke har mulighet til å stelle med graven.

 

Skal du planlegge en begravelse?

Relaterte artikler