Bærum

Jølstad har flere begravelsesbyråer rundt om i landet, og vi bistår også etterlatte med begravelser i hele Bærum-området.

Vi har kontorer i Sandvika og Bekkestua, men tilbyr også hjemmebesøk hvis ønskelig, for å gi deg og din familie ekstra komfort og trygghet i denne vanskelige tiden.

Send henvendelse Våre priser
Lokale begravelsesbyråer i Bærum

Kontaktinformasjon

E-postadresse: sandvika@jolstad.no

Kom i kontakt med oss på e-post, kontaktskjemaet på denne siden eller start en chat.

Finn ditt lokale kontor i Bærum

Våre gravferdskonsulenter

Våre gravferdskonsulenter er dyktige og erfarne fagpersoner som forstår viktigheten av å gi en personlig og verdig avskjed til dine kjære. De vil veilede deg gjennom hele prosessen med å planlegge en begravelse, med omsorg og respekt for å hjelpe deg med å hedre minnet om din kjære.

Herrehender holder en kaffekopp

Jølstad begravelsesbyrå i Bærum

 • Begravelser i Bærum

  Hos oss i Jølstad begravelsesbyrå har du flere valgmuligheter for seremoni, og vi legger stor vekt på å møte dine behov. Med kontorene våre i Sandvika, har vi god oversikt over området, inkludert Asker, Oslo, Drammen, Lier, Hurum, Røyken og andre nærliggende områder.

  Leter du etter minnesider, har vi minnesider i Bærum, hvor du kan søke etter «Bærum» og se nylige dødsfall.

 • Valg av seremonitype

  Kirkelige begravelser

  Når vi planlegger en kirkelig begravelse sammen med deg, vil vi avtale tid med presten slik at dere sammen kan avtale hvilke minneord som skal bli sagt. Sammen med presten snakker dere også om valg av salmer, samt hvilke skrifttekster fra Bibelen som egner seg.

  Gangen i en kirkelig begravelse eller bisettelse følger ofte en fast liturgi, og vil ligne en gudstjeneste. I en kirkelig begravelse vil det likevel være rom for musikkinnslag med solosang eller annet musikkinnslag. Her vil din gravferdskonsulent hjelpe deg med å finne solist.

  Vi er godt kjent i Bærum og hvilke seremonirom, kirker og lokaler for minnesamvær som kan passe til ulike gravferder. Vi hjelper deg også med blomster, musikkinnslag og gjør i stand og er tilstede på selve seremonien.

  Livssynsåpne seremonier

  I en livssynsåpen seremoni kan du fritt velge hvordan bisettelsen legges opp, slik at dere får en seremoni akkurat slik dere ønsker den. Dere kan for eksempel velge å ha en gravferdstaler fra Humanetisk forbund eller en ritualleder fra Holistisk forbund. Vi i Jølstad kan også stille som seremonileder med en gravferdstaler, om dere ikke vil ha noen form for tilknytning.

  Bærum har to livssynsåpne seremonirom. Disse ligger tilknyttet Haslum krematorium og Haslum kirkegård. Begge er godt tilrettelagt for bisettelser og begravelser.

  Haslum krematorium store seremonirom har plass til cirka 220 personer og Lille seremonirom har cirka 60 sitteplasser. Utenfor krematoriet er det parkeringsplass til 100 biler, og det er gode bussforbindelser med busstopp rett i nærheten.

  I Bærum kan også sykehuskapellet på Bærum sykehus benyttes. Det tilrettelagte rommet har plass til om lag 20 personer, og er et fint alternativ dersom du og dine ønsker en enkel seremoni.

 • Kirker i Bærum

  Det finnes 10 kirker og menigheter i Bærum. Den norske kirke har en oversikt over alle kirkene i området.

  I tillegg til kirker kan vi tilby alternative seremonirom. Vi legger til rette for livssynsåpne seremonier uavhengig av trosretning. Vårt fokus ligger på å skape en verdig avskjed som ivaretar avdødes ønsker og livssyn.

 • Gravplasser i Bærum

  Alle med registrert bopel i Bærum har rett til å få tildelt én ny grav fri for avgifter i 20 år på en av Bærum kommunes gravplasser. Avdøde som hadde bopel utenfor kommunen, kan gravlegges i Bærum mot betaling.

  Vi hjelper deg med å finne en ledig gravplass om du ikke har tilgang til en. Vi vet at det er mange ting å tenke på ved et dødsfall. Jølstad hjelper deg med hvordan begravelsen gjennomføres, gravlegging og alt som må gjøres etter et dødsfall.

Send oss en henvendelse

Felter markert med * må fylles ut.