Hjem / Byråets oppgaver

Her kan du lese mer om byråets oppgaver

Vi kan bistå med alle oppgaver i forbindelse med dødsfall. I planleggingssamtalen avtaler vi hva vi skal gjøre og hva etterlatte ønsker å ordne selv. En naturlig del av vår jobb er å stelle og legge den avdøde i kisten, og foreta overføringen fra dødssted til seremonisted.

På selve seremonidagen vil vi være tilstede i god tid for å gjøre i stand til gravferden. Vi tar imot blomster, dekorerer seremonirommet og koordinerer avtaler med prest/taler, musikere og eventuelle andre som skal delta i seremonien.

Jølstad ordner det du trenger

Vi tar bilder etter avtale, tar i mot de etterlatte, deler ut program og formidler beskjeder. Vi veileder publikum og andre som kanskje er ukjente på stedet.

Etter gravferden er vi behjelpelige med bl. a. bestilling av takkekort, takkeannonse til avis og bestilling av urnenedsettelse. Vi bistår ved valg av ny gravstein eller inskripsjon på eksisterende monument. Vi tilbyr bistand til skifte av bo, arveoppgjør og økonomisk rådgivning.
Vi kan også formidle hjelp til rydding, rengjøring, takst og salg av innbo.

I begravelsesbyåkjeden Jølstad har vi vår egen kvalitetsmanual, som vi har kalt vår ”Verktøykasse”. Verktøykassen angir solide og gode rutiner slik at viktige ting gjennomføres slik vi har avtalt.