Byråets kostnadsoverslag og faktura

Fordi forskrift om prisopplysing for gravferdstjenester krever at byrået alltid skal legge frem et kostnadsoverslag ved bestilling, har vi så langt det er mulig valgt å kalkulere prisene som faste takster. Dette gjør det enklere for oss å gi en fast forhåndspris ved bestilling.

Byråets kostnadsoverslag og faktura er delt inn i fem deler:

Del en viser priser for kiste og annet tilknyttet dødsfallet. Kisteprisen er alltid inkludert nødvendig utstyr.

Del to viser priser for all transport av den døde. Det er ofte flere transportetapper for hver begravelse. For å kunne gi en fast forhåndspris ved bestilling, slår vi prisene sammen til noen få summer basert på begravelsens totale transportlengde.

Del tre spesifiserer priser som gjelder gjennomføringen av seremonien.

I del fire trekker vi fra eventuelle stønader fra NAV som utbetales direkte til byrået.

Del fem inneholder priser for dine tilleggsbestillinger og våre utlegg. Dette er ofte den største delen av byråets faktura.

Vår timepris er pr 1. januar 2024 kr. 1.270,-.

Vi jobber normalt to personer sammen når vi gjennomfører den praktiske delen av joben. Det kan være mange tunge løft.

Kvalitet er viktig for oss og det å være to på et oppdrag gjør oss ofte bedre rustet til å håndtere uventet tidspress og andre uforutsette hendelser som kan oppstå.

Kategorier til spørsmål og svar

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss